søndag 13. februar 2011

Årsakene til folkeopprøret i Egypt

Høyretankesmia Minerva har gravd opp en undersøkelse fra en amerikansk høyretenketank som de mener er god nok til å si både dette og hint om hva det egyptiske folk mener. Minervaskribenten og NRK-eksperten Jan Arild Snoen trekker fram som det viktigste i undersøkelsen er at regimesjefen ("presidenten") og USA-vennen Mubarak slett ikke var så upopulær.

Ikke spesielt underforstått: er det ikke like greit at han sitter da - han har jo folkelig støtte?
Nå gikk Mubarak av etter folkelig press noen få timer etter publiseringen av funnene så denne varme håndsrekningen til ham fra Oslos blå bastion blir en historisk parantes - men undersøkelsen sier en del andre vesentlig mer interessante ting. For eksempel: hvorfor man egentlig ønsket å fjerne den sittende, sekulære sjef.

60 prosent av de spurte viser til dårlige økonomiske kår, korrupsjon og arbeidsledighet som de viktigste årsakene.

At regimet var for lite islamsk eller for vennlig mot USA eller Israel fikk alle tre under 5% støtte.

De som mener muslimer er det samme som sharia kan også sove bedre om nettene: bare 12% av de spurte er for innføring av sharialover.

Ett og annet å lære seg om det egyptiske folk her altså.

Og hvorfor folket skulle velge seg et muslimsk brorskap - om det som Minerva mener er fakta om Egypt faktisk er fakta om Egypt - det framstår som noe uforståelig

Men det viktigste i følge høyretankesmien Minerva er altså at ganske mange likte Mubarak.

Som hadde nektet folket den vel viktigste valgfrihet i 30 år.

Av andre innspill fra høyresida i denne saken kan vi nevne Mørkeloftet som heller ønsker diktatur enn demokrati, Fremskrittspartiet Siv Jensen som ønsker å nekte et parti som kan komme til å ha 25% - 40% støtte å stille til valg og høyreideolog Torbjørn Røe Isaksen avsluttet sin kommentar på stoda i Egypt med "dersom det noensinne er viktig å være gjerrig, så må det være når det gjelder å frivillig skape onder. Og enhver revolusjon rommer noe ondt.".

Ikke høyresidas finest hour, dette.

Men la oss heller snakke om stillingtagninger i gamle dager, dere.

blog comments powered by Disqus