lørdag 5. februar 2011

Max Manuser både her og der

VG og Dagbladet hyller i dag Norges superhemmelige spiongruppe E 14 som brakte fred og godhet til verden i en tiårsperiode fram til 2005. Deltagerne her omtales som moderne kopier av Max Manus. Som jo vel da også på fredelig og gentlemansk vis spionerte for Norge i utlandet.

Noen timer etter hyllingen utrykker de samme aviser bekymring over at norske interesser i Egypt er truet av spioner.

"Vi har grunner til å grunner til å tro at det foregår innsamling av informasjon om norsk utenrikstjeneste. Vi kan ikke kommentere hvilke tiltak vi selv setter i gang for å forhindre det, men vi er kjent med problemstillingen og at det finnes slike utfordringer her."

Som man skriver i avisene i Egypt i dag: våre beste menn gjennomfører nå informasjonssamlende heltedåder på fredelig og gentlemansk vis og sikrer med dette at våre interesser ivaretas. Akkurat som Max Manus.

blog comments powered by Disqus