lørdag 5. februar 2011

Ulikhet - ja takk

Erik S. Reinert utlegning om finanssektorens heiagjeng hadde et par referanser til Cambridge-økonomen José Gabriel Palma og et par figurer av hans som visstnok skulle legges ved rapporten. Vel, disse finner jeg ikke.

Så kjapp googling og her er de nok.

Noen vedlagt nedenfor. Oppsummert: finanssektoren vokser på bekostning av produksjon og dette skaper større ulikhet og gjeldsbyrde for folk flest.

"The virtual reality of exploding net worth and easy access to credit was encouraged, even though many people could not really afford it. The neoliberal thinking was that this consumption should be fueled by part paying and part lending. Rather than paying the level of wages that were necessary to achieve the growth of aggregate demand required to sustain the process of capital accumulation, it was much better for the capitalist elite to ‘part-pay/part-lend’."

I gamle dager var også høyresiden i stand til å se farene med spekulasjonsøkonomi. Men fra og med ca 1980 så har markedets ufeilbarlighet vært mantraet. Selv finanskrisen har ikke vært noen vekker.


Palma: "Revenge of the Market on the Rentiers"
blog comments powered by Disqus