torsdag 13. mai 2010

Greske latsabber får som fortjent

Av de europeiske landene i OECD er det ingen som jobber mer enn befolkningen i Hellas.

Den gjennomsnittlige greker jobber i gjennomsnitt 2.120 timer hvert år.

Til sammenligning jobber den gjennomsnittlige nordmann 1.422 timer.

Norge ligger nest nederst på OECD-listen - kun i Nederland jobber man mindre - mens Hellas ligger nest øverst - kun i Sør-Korea jobber man mer.Sagt på en annen måte: en greker jobber mer på 5 år enn en nordmann gjør på 7 år.

Grekerne må på grunn av den rådende krisa nå gjøre kutt i sine budsjetter tilsvarende som at Norge skulle kutte 150 milliarder på sitt statsbudsjett.

"Hvis det er riktig at de tar ut 14 månedslønner for 12 mnd. arbeid, og pensjonerer seg i en alder av 53 år, så synes jeg ikke synd på dem!"

Ja er det noen grunn til å bry seg? Vi får gi ordet til en av blårussene med permanent mikrofonstativ, Harald Magnus Andreassen:

"Man kan naturligvis synes synd på grekerne, men de er lurt først og fremst av egne ledere, ikke av sine naboland. Innstrammingene som kommer der er helt nødvendige. Selv under kommunismen kunne man ikke bruke mer enn det man produserte."

Dagens Næringsliv har en sak på hva som skal kuttes på i Hellas:
"Ansettelsesstopp i offentlig sektor, fjerning av den trettende og fjortende månedslønnen i offentlig sektor, fem prosent kutt i ulike kompensasjonsordninger, ingen fornyelser av midlertidige kontrakter i offentlig ansatte, stengning av mer enn 800 statlige virksomheter, gjennomgang av pensjonssystemet med heving av pensjonsalderen fra 53 til 67 år, og kutt i offentlige selskapers pensjoner."

For en utenforstående må det jo høres overkommelig ut å gå ned til 12 månedslønner i året fra det utrolig tåpelige 14 månedslønner per år. Det er jo enkel matematikk at en arbeider kun burde forlange 12 månedslønner når året jo bare har 12 måneder - 14 månedslønner er jo rett og slett grådig og griskt - de grekerne vet å sno seg!

Poenget her er at en framforhandlet årslønn er en framforhandlet årslønn. Om den betales ut i 12 eller 14 deler er uviktig. "14 månedslønner" er like lite grådig og griskt som halv skatt i desember og feriepenger i juni.

Ordet går til Sofia Managliotou som underviser i gresk og og litteratur i den videregående skolen. Hun tjener i dag 145.000 kroner. Og ja hun får denne lønna i 14 deler og ikke 12 som her oppe i nord.

"Nå kutter de i den 13. og 14. månedslønnen. Noen kaller disse månedslønningene gaver, men i virkeligheten er det en del av lønnen vår. Vi har rett til den 13. og 14. månedslønnen. Dette er noe vi har kjempet oss til gjennom mange streiker siden 1988"

Kuttene fører til at lønna hennes går ned til 115.000 kroner.

Og i tillegg kuttes andre goder:

"De tar bort rettigheter vi har opparbeidet i løpet av mange år. Helseforsikringer og andre forsikringer."

...og pensjoner:

"Pensjonene våre blir dårligere. Hittil har jeg kunnet forvente å gå av med pensjon etter 35 år i jobb, uansett alder. Men nå må jeg vente til jeg fyller 65 år. Det betyr at jeg må jobbe i 42 år før jeg kan pensjonere meg."

Og pensjonsalderen i Hellas er ikke 53 år som Dagens Næringsliv av en eller annen grunn skriver. Den reelle pensjonsalderen i Hellas er 61,7. I Norge er den 63,1.

"Arbeidsfolk er ikke ansvarlig for gjelden Hellas har opparbeidet. Problemet er lånene som de imperialistiske økonomiene har gitt til Hellas."

blog comments powered by Disqus