fredag 14. mai 2010

Norsk skole: Kristendom - Islam 95 - 0

I Norge i dag finnes det 95 kristne grunnskoler og 0 muslimske. Økningen i kristne skoler er i følge DagenMagazinet markant og et uttrykk for en søken tilbake til kristne verdier.

Men når det nå har blitt gitt klarsignal til 1 - én - muslimsk skole med begrunnelsen "Vi må behandle religioner likt", ja da blir det bråk.

I alle fall nå når man har fått tenkt seg om noen år.

Frps Arne Sortevik april 2005:
"De som trodde at sosialistiske partier var særlig opptatt av å støtte og forsvare internasjonale organisasjoners erklæringer om fundamentale menneskerettigheter kan ha rett - men med det unntak at engasjementet ikke gjelder foreldres rett til å velge skole for sine barn. Den delen av FNs menneskerettighetserklæring er åpenbart av svært liten verdi for rød-grønne sosialister."

Frps Mazyar Keshvari i mai 2010:
"Jeg er bekymret for hva skolen kan bety for integreringen i byen. Vi sliter allerede med at innvandrergrupper segregeres. At en gruppe får sin egen skole kan bety at denne effekten forsterkes."


Men hva er egentlig de religiøse skolenes mål - deres prosjekt. Vi lar et lite knippe av skolene fortelle oss dette selv:


Lyngdal kristne grunnskole: "Skolens mål er å fostre unge mennesker, med Bibelens Daniel som forbilde, som gjenreiser og videreutvikler vår kristne kulturarv."


Bergen kristne grunnskole: "vi skal gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar elevene i den kristne tro, gir dem opplæring grunnfestet i Guds ord og som legger til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus."


Stavanger Kristne Grunnskole: "Foreldrene skal være trygge på at Bibelen ligger i bunnen som en grunnvoll for skolen, og at sunne og gode kristne verdier vil bygges inn i barnet."


Elihu kristne grunnskole: "Ut fra Bibelens ord ser vi at hvis vi lærer barna den veien de skal gå når de er små, så viker de ikke fra den veien. (Ordsp.22:6). En kristen skole hjelper foreldrene å oppdra barna etter den kristne tro og til å legge til rette slik at de kan ta imot Jesus."Noen av skolene linker inn til "Ukens Bibelord" som vel kan forklare oss hva dette litt ulne "Bibelen ligger i bunnen" betyr. Et par utdrag:

"Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye."

"Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå;hans rike går aldri til grunne."


Bytt ut kristendom, Bibel og Jesus med islam, Koranen og Muhammed i setningene ovenfor og du ville fått krav om forbud og statlige inngrep på null komma null fra selv den mest innbitte valgfrihet-tilhenger og mest påståelige "jeg-er-liberaler og anti-stat"-påståer.

Men man kan jo ikke forskjellsbehandle på religion og etnisitet og sånn. Det lærte jo vi av andre verdenskrig.

Svaret her virker å være å forby alle religiøse skoler. For hva er egentlig det positive i at "hvis vi lærer barna den veien de skal gå når de er små, så viker de ikke fra den veien"?

Når veien, her, er foreldrenes religion?

SV står foreløpig alene om et generelt forbudsønske mot slik religiøs indoktrinering.

Eller tar de feil? Er det ikke indoktrinering som foregår - men bare sunn, religiøs oppdragelse?

blog comments powered by Disqus