mandag 24. mai 2010

Miljøfartsgrense: Frp redd for økte CO2-utslipp

Miljøfartsgrense - redusert fart fra 80 km/t til 60 km/t - på Oslo-innfartsåren riksvei 4 sin strekning mellom Sinsen og Grorud hadde følgende analyserte effekt:

  • Gjennomsnittshastighet redusert fra 77 til 67 km/t
  • Støynivå redusert fra 74 dBA til 72 dBA
  • Ingen ekstra kø
  • Svevestøv (PM10) ble redusert med mellom 30 og 40%


Men hvorfor er nå dette svevestøvet noe problem?

  • Økt mottagelighet for infeksjoner i luftveiene
  • Astmaanfall
  • Økt innleggelse for luftveis- eller hjerteproblemer
  • Økt forekomst av dødsfall

Nå ønsker Statens Vegvesen å innføre miljøfartsgrense også på strekningene Lysaker-Sandvika og E6: Lysaker som er så forurenset av svevestøv at de etterhvert mange bedriftene der nektes å etablere bedriftsbarnehager og E6 som deler Norges mest trafikkerte, tettbebodde dalføre i to.

Men høyresida stritter i mot.

Oslo-byråd for samferdsel Jøran Kallmyr (Frp) trekker fram klimakrisa og behovet for å redusere innenlandske CO2-utslipp som et hovedargument mot innføring av miljøfartsgrense:

"Jeg tror ikke det å senke farten med 20 kilometer i timen har noen betydning. Det er også blitt påvist at miljøfartsgrense har en negativ effekt på utslipp av CO2".

Fremskrittspartiet som alle andre dager i året harselerer med klimakrise og CO2 bruker nå klimakrise og CO2 som argument mot å gjøre Oslo-lufta mindre helsefarlig.

Støyreduksjonen fra 74 til 72 desibel bryr man seg også mindre om enn den nå plutselig så hellige CO2'en. En økning på 10 desibel innebærer at lyden blir dobbelt så sterk og i forbindelse med innkjøp av nye F-35 kampfly slo Forsvarsbygg fast at alle boliger med støynivå over 72,5 desibel må fraflyttes:

"Forsvarsbygg sier at alle boliger med støy mellom 67,5 db og 72,5 db må isoleres mens boliger som er innenfor område med mer enn 72,5 db må fraflyttes."
Oslo Frp: - Prioriter bil, ikke buss

Kollektiv-Oslo: Buss - Bein 0-1
Olav Torvund: Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?
blog comments powered by Disqus