søndag 7. desember 2008

Sosialistisk Ungdom-inspirert rentepolitikk

I høst har Fremskrittspartiet stadig vekk "ønsket seg" lavere rente. I oktober "ønsket man seg" en rentenedsettelse på ett prosentpoeng "for å gi et positivt signal til markedet som virkelig monner" og i disse dager er ønsket steget ytterligere - nå er det 1,5 prosentpoeng som er fasiten.

Men ikke nok med det. Man har tydeligvis sett seg lei på på å bare ønske seg ting, men ser nå at det må kraftigere lut til.

Så nå truer man sentralbanksjefen med sparken om han ikke innfrir ønskene.

En sentralbanksjef partiet Fremskrittspartiet i sin tid gikk i bresjen for skulle være helt uavhengig og ikke lytte på politikere med mer eller mindre innsikt i hvordan ting henger sammen.

Partiets ymse finanskrise-krumspring gjorde det for noen uker siden nødvendig å ramse opp hva partiets politikk faktisk var. Ett av punktene var at renta ikke skulle være politisk styrt - for dette var "det bare SV som mente".

Men når man truer de som er satt til å styre renta med sparken om de ikke gjør som politikerne "ønsker" - har man da ikke politisk styrt rente? "Som bare SV er for"?

Nei, sier Fremskrittspartiet. Man ønsker ikke politisk styrt rente.

Men sparke disse uavhengige byråkratene som velger å "ikke følge signal" det skal man. I det gamle Sovjetunionen sendte man byråkrater som ikke gjorde som kommunistpartiets ledelse ønsket til Sibir. I Fremskrittspartiet nøyer man seg med å gi dem sparken.

Men uavhengige er de, altså.

Nå er ikke jeg bevandret i de politiske kriker og kroker, men jeg kan ikke se at Ulf Leirstein, Siv Jensen og resten av Frp har særlig annet syn enn det Sosialistisk Ungdom har hatt i årevis.

Finansministeren bør sparke Svein Gjedrem. Vi vil heller ha politisk kontroll over Norges Bank, sier hun til avisen, og anbefaler å gi ham jobb i barnehage, hvilket skal bidra til at han vil smile merPolitikere på venstresiden ønsker hånd på rattet, så at de nå krever at renten kommer ned på et gitt nivå er ikke overraskende.

Det overraskende er at partiet Fremskrittspartiet nå kommer løpende ombord samme skip og krever å få kaste loss.

Og det bare noen dager siden de mente at for mye politisk styring var årsaken til finanskrisa. Per Sandberg, Nordlys, 27.11.2008:

Og her er jo hele poenget, problemet er politisk overstyring. Boblene oppstår på grunn av feilaktige reguleringer, og for lav prising av lån, nemlig renten. Da kan man ikke skylde på markedet. Det blir like dumt som å beklage seg over tyngdekraften når man snubler ned en trapp med feilkonstruerte trinn.


Jøran Ødegaard, Oppland Frp, 10.11.2008:

Frps pengepolitikk er lik Aps nyorienterte liberalistiske pengepolitikk, men langt fra SVs. Frp/Ap vil ha en uavhengig sentralbank som fastsetter renta hovedsakelig basert på inflasjonsmål. SV ønsker en politisk styrt sentralbank. Problemet med det er selvsagt at politikere ikke tenker langsiktig nok og ikke har kunnskap nok til å ta seg av rentefastsettelsen. Det var slike erfaringer som fikk Ap på 80-tallet til å fjerne seg fra den pengepolitikken og ta inn over seg en liberalistisk pengepolitikk som Frp og alle andre partier på Stortinget også støtter; unntatt SV.


I følge Frps Ødegaard innebærer politisk styrt rente, a la Sosialistisk Ungdom og desember-Fremskrittspartiet, "kollaps av både offentlig og privat sektor".

Lurer på hva analysen er neste uke. Eller, for den saks skyld, om noen timer.

blog comments powered by Disqus