tirsdag 2. desember 2008

Skal jødiske skolebarn påtvinges svinekjøtt?

I og med at enkelte politiske grupperinger her til lands mener at det er helt greit at fanger i fengsel blir servert svinekjøtt som eneste varmmåltid og med beskjed om "man bør ikke bruke tid, penger og krefter på å tilrettelegge for spesialdiett for noen basert på deres religiøse overbevisning, kultur, eller smaksløker for den saks skyld" så må man spørre seg selv hvor grensen egentlig er ment å gå.

Er "Israelvennene" tilbøyelige til å overføre samme økonomiske begrunnelse til varmmåltider i norske skoler og barnehager? Eller er det noe med at når man sitter fengslet for så skal man kunne sparkes helt fritt og uhemmet?

Er det prinsippet om at fanger er mindre verdt enn småbarn man forfekter eller prinsippet om at religiøst begrunnet diett er fjollete og helt uforståelig - i alle fall satt opp mot kostnadene.

Eller er det kanskje begge deler? At man skal kunne trykke svinekjøtt ned i halsen på hvem som helst - barnehagebarn, innsatte, sykehjemsliggende eller pasienter på sykehus - uansett hvilken "religiøs" "overbevisning" man nå enn måtte ha?

Man ville i alle fall spart penger!

Forøvrig gir formuleringen "Verdens rikeste land" for tiden 113 treff på frp.no.

Er denne holdningen til religiøsitet noe man snakker høyt om når man har Israelvenn-hatten på?

Jeg tviler.

Eller er det beste man kan si om jøder at de er i mot muslimer? Og at dette diett og religionstullballet egentlig taler mot dem. Men at de er nyttige å ha når populære kamper mot brune menn skal utkjempes?

Særlig innlevelse i praksisen "svinekjøtt spiser vi ikke" virker det i alle fall ikke som at man har.

Hos Israelvennene.

blog comments powered by Disqus