onsdag 31. desember 2008

Mads Gilbert - medlem av galehuset Rødt - uttaler seg om Gaza

Professor i akuttmedisin Mads Gilbert ved universitetssykehuset i Tromsø gav på Dagsnytt18 i går en levende beskrivelse av forholdene på grensen mellom Egypt og Gaza.

På skjermen stod det ikke noe annet enn at han er "Politiker for partiet Rødt".

Var det som politiker han uttalte seg? Skal det at han er medlem av Rødt fortelle oss noe? Var det meningen at vi skulle tro mindre på ham? Hva om han meldte seg ut av Rødt i dag ville NRK da ha satt "tidligere medlem av partiet Rødt" som lapp på sitt intervjuobjekt? Er det gjengs at man setter slike lapper på alle leger i felt slik at allmuen kan få en grunn til å se bort fra det som ytres og si "pytt, pytt så galt kan det jo ikke være" eller "nei, nei - det er sikkert mye verre".

Mads Gilbert er da der som lege som skal lappe sammen de som er så heldige å kunne lappes sammen og ikke som politiker eller representant for det offentlige Norge. At bomberegnet var så voldsomt at han måtte returnere til Egypt det er et faktum som ikke har noe med partiboka hans å gjøre.

I en tid der Gaza er stengt for journalister så undergraver NRK sine egne intervjuobjekter fordi de kan tenkes å ha en annen agenda enn den medisinske. Men hvorfor i alle dager bruker de ham da? Kunne de ikke telefonert lege nummer to om dette var en reell bekymring?

Og mer generelt: det å være medlem av Rødt i dagens medieverden framstilles som jamngodt med "pass på folkens, her er det en galematias som dere nok ikke bør ta FOR alvorlig".

Konkret relatert til denne saken: "Greit nok er han professor og akuttmedisiner og det ene med det andre men medlemskapet i galehuset Rødt er en smule viktigere å få fram"

Snodig av "blodrøde" NRK, dette.


blog comments powered by Disqus