tirsdag 23. desember 2008

Uføre skal måtte stå skolerett for Staten

Alle uføre skal få plikt til å delta i tiltak, arbeidstrening eller opplæring. Partiet vil også kontrollere mottakere av uføretrygd hvert fjerde år for å finne ut om de fortsatt kvalifiserer til trygden.


Synes denne plagingen av folk som aldeles ikke er friske er utidig. Greit nok at det finnes et par råtne epler i haugen, men dette skal ikke det store flertall som har problemer lide for.

Nei her er jeg uenig med Frp. Vi har de hender vi trenger i disse krisetider - vi behøver ikke å løpe inn i husene til folk som sliter og sparke dem ut på gata og inn foran en statlig byråkrat som skal evaluere dem - slik som Frp her går inn for.

Det får da være måte på.

blog comments powered by Disqus