mandag 29. desember 2008

Frp misforstår igjen

I forbindelse med Israels FN-fordømte bombing av Gaza må man spørre seg selv om partiet har samme virkelighetsoppfatning i dag som for et par år siden. Den gang kom i tur og orden Per Sandberg, Carl I. Hagen og til slutt Ulf Erik Knudsen med, visstnok, forskningsbaserte konklusjoner.

Dette

En rapport som Forsvarets forskningsinstitutt la frem for en tid siden, bør være egnet til å skremme. Rapporten, som er skrevet av forskeren Petter Nesser, viser at terrornettverket Al-Qaida forlengst har etablert seg i vår verdensdel.


...gav dette:

Det er ikke et spørsmål om vi vil se terror i Skandinavia. Spørsmålet er når. Da vil nok den norske forståelsen for Israels kamp mot terroristorganisasjonene Hamas og Hizballah bli langt større.


En virkelighetsoppfatning som var basert på en, som det heter i akademiske kretser og møblerte hjem, "misforståelse". Fra den samme Petter Nesser sitt tilsvar Spekulativt av Frp - igjen:

"Jihad in Europe" fra 2004 tegnet et nøkternt og nyansert bilde av islamistisk terrorisme i Europa. Den konkluderte med at motivasjonene og drivkreftene bak denne terrorismen er kompliserte og sammensatte. En sentral faktor er sosial misnøye og følelse av marginalisering i muslimske innvandrermiljøer. Konfliktene i den muslimske verden (samt vestlig innblanding i disse) er blant de viktigste motivasjonene for islamistisk terrorisme i Europa.


Rapporten viste også at militante islamister som demonstrerer vilje og kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger i Europa, utgjør en marginal gruppe blant Europas 15- 20 millioner muslimer.


...og ikke minst:

Disse konklusjonene står i sterk kontrast - for ikke å si diametral motsetning - til Knudsens budskap om at vi må føre en hardere linje overfor muslimske innvandrermiljøer og at vi må støtte Israels krigføring i Midtøsten.


Man må undres - fikk denne korrigeringen fra den feilsiterte og misforståtte forskeren noen innvirkning på partiet Frps politikk på området?

Vi får vente og se. Partikontoret har juleferie til femte januar.

Hvorfor mennesker blir terrorister? Tror ikke det er så veldig komplekst.

Og forskere virker å være enig.

Hamas blir jo i Vesten og av Israel framstilt som en terroristorganisasjon, men de kan like gjerne ses på som en av de fremste i den palestinske kampen for sin egen nasjon, som frihetskjempere


Men jeg tipper at Frps-forskningsbaserte periode er over også i dette spørsmål. Ny sveiserjakt er nok igangsatt.blog comments powered by Disqus