mandag 15. desember 2008

Frp styrer og ordner i sovjetisk stil (i alle fall i dag)

Vi bør kunne klare oss med 40 nettselskaper, i stedet for dagens 140. De mange små selskapene drives lite effektivt, og sammenslåinger vil gi stordriftsfordeler, sier Frps miljøpolitiske talsmann Tord Lien


Trodde markedskreftene var ment å ordne dette til det beste for oss alle. At om det nå er 140 eller 5 matvarekjeder eller nettselskaper så er det fordi markedet har funnet ut at dette er mest effektivt og lønnsomt og best og så videre.

Men det korrekte tall i "få strøm til folk flest" er altså 40.

JEG tror vi klarer oss med et eneste folkelig eid ett, men det får bli en parantes denne gang.

For fasiten for de neste fem år (eller et-eller-annet) fra nykommunistene i Frp er altså 40.

I alle fall i dag.

Men det er mulig det er en eksklusjon på gang også her. Siv Jensen skal få en dag eller to til på seg for å komme med nok en korreks til en av partiets offisielle talsmenn.

Eller er det flere markeder eller tullemarkeder nykommunistene har tenkt å ordne og styre i?

Eller, som så ofte før, begge deler?

Kven veit kvar haren hoppar o.s.b.

blog comments powered by Disqus