søndag 8. mars 2009

Frp for Imam-utdannelse

Hvis det er behov for utdanning av imamer, og det etableres på universitetene, er ikke vi motstandere av det.

Sa Anders Anundsen, utdanningspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. I 2006.

I disse dager er jo denslags politikk som Fremskrittspartiet selv stod for sikkert puttet i bøtten "snik-islamisering" av det samme partiet. Og i sin retorikk hamrer man løs på partier som står og har stått for den slags.

Da, nødvendigvis, seg selv.

Forstå logikken den som kan.

Hopp og sprett og tjo og hei.

Det at det hoppes er dog ikke noe nytt. Heller ikke er det nytt at Frps standpunkter i saker tuftes på innbilte fakta:
Dette er rent tankespinn fra Per Sandbergs side. Imamene i Norge har aldri stilt krav om å opprette en norsk imamutdannelse. Kravet har derimot kommet fra politikerne selv, deriblant FrP. En imamutdannelse ved UiO ville være et ordinært studietilbud, som ville forholdt seg til norsk regelverk på samme måte som den tradisjonelle norske presteutdanningen.


Eller blanke løgner, om du vil.

blog comments powered by Disqus