tirsdag 31. mars 2009

Frps finanskriseproblem

Om dere ikke reagerer vil finanssystemet i dette landet og i resten av verden gå under i løpet av noen få dager.

Dette var beskjeden USAs finansminister gav Kongressen i midten av september i fjor. "Det var som oksygenet forsvant fra rommet" - ble det sagt i en NRK2-dokumentar i aften.

For å ta det på amerikansk:

Unless you act the financial system of this country and the world will melt down within a couple of days.


Og hva var det finansminister Hank Paulson krevde.

Jo, han hadde på 3 1/2 side formulert at det han trengte for å forhindre total sammenrasing av verdensøkonomien var 700 milliarder dollar. For å kjøpe opp råtne lån og dermed redde de bankene som satt på slike. Og derigjennom forhindre en dominoeffekt av konkurser verden over.

Ja, og han trengte et svar innen mandag.

Siv Jensens problem, som ble så tydelig i aftenens debatt med Jens Stoltenberg, er at partiet har hatt omtrent alle mulige standpunkter i finanskrisehåndteringsspørsmålet. Man har hoppet fra partiprogrammets "all regulering er et onde" via "sentralbanksjefen må gå om han ikke setter ned renta" og tilbake igjen til "Bush er sosialist - vi trenger enda færre reguleringer enn det amerikanerne har hatt".

Jensen ble sittende og ro.

Fremskrittspartiet hadde ikke behersket situasjoner som det systemet som blå politikere er størst jublere av er i stand til å produsere: et system der man ender opp med å avkreve 700 milliarder dollar fra en nasjons skattebetalere, formulert over 3 1/2 side og der svaret "Ja" må komme innen mandag.

For å hindre fullstendig kollaps verden over.

Men la oss i stedet diskutere en Stavangerdames ønske om hijab på jobb.

I midten av november ble det i parantes bemerket slått fast at Hank Paulsons plan aldeles ikke var sunn i det hele tatt.

Ikke spesielt underforstått: man hadde ikke kontroll I DET HELE TATT.

Er vi komfortable med et slikt system der verden kan rase sammen når som helst og uten at noen har kontroll? Et system der verdens økonomier er så sammenvevd i hverandre at råtne låneporteføljer i forferdelig dårlig styrte banker i USA på kort tid kan gjøre forholdene ulevelige her hjemme?

Er det markedsfundamentalistisk, Frp-programfestet tro på at ingen reguleringer - ingen styring og kontroll - sannsynligvis er til det beste?

Om Frp mot formodning klarer å lande på et klart standpunkt i denne saken før valget hjelper det ikke det spøtt - partiet sviktet da det galdt.

Da hoder måtte være kalde hoppet og spratt partiet som aldri før.

Valget blir et finanskrisevalg. For krisen er alt annet enn ferdig.

Og forslag om krisepakker til de rikeste fra folk som sviktet da det galdt som mest tviler jeg på vil slå særlig godt an.
blog comments powered by Disqus