torsdag 26. mars 2009

Siv Jensens verdinøytrale hird marsjerer i gatene

Å se tusenvis av uniformerte marsjere i gatene i landets hovedstad er problematisk nok:

Politiets uniform legitimerer politimyndighet og skal bare nyttes i tjenesten. Bruk av uniform som deltaker i politisk sammenheng, interessekonflikter, demonstrasjoner eller tilsvarende tillates ikke.


Og det å se dem delta i et politisk spill der de rådgis av samme folk som rådgir et av landets største partier er enda mer problematisk.

Spesielt når det samme partiet møter opp i samme forestilling og sier seg enig i kravene til de marsjerende.Og enda mer spesielt i og med at de samme marsjerende for et par uker siden sto på barrikadene og ropte ut viktigheten av at korpset framsto som nøytralt.

Vi har et reglement som er veldig strengt, der det ikke er lov å gå med noen personlige efffekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted. Bruk av hijab vil bryte med dette prinsippet


Er det nå viktigere å framstå som nøytral enn å reelt sett faktisk være det?

Er det nå plutselig blitt fornuftig å skue hunden på hårene?

Politiet ødelegger sin egen sak ved å koseklemme med ett parti. Og la seg bli koseklemt av det samme partiet.

Poltiet SKAL være nøytralt. Når jeg ser tusenvis av marsjerende politifolk tenker jeg nå på Siv Jensen.

Er det bra, Arne Johannessen?

Hva blir det neste?

10.000 offiserer og soldater togende opp og ned Karl Johan med Siv Jensen som appellholder?

Har verdinøytralitet plutselig gått av moten?

Er en hijab hvert tiende år viktigere enn at tusenvis av politifolk med vilje og lyst klemmer seg inntil ett av landets partier.

Ja endog uten å, påstås det, vite om det selv!?

Enda en gang:
FrP har denne uken sendt ut partiavisa Fremskritt til alle landets husstander. (...) Masseutsendelsen av partiavisa er en del av innspurten i FrPs valgkamp. Side ni i avisa er brukt til et intervju med Carl I. Hagen om partiets kriminalpolitikk. I intervjuet er det satt inn sitater fra Arne Johannessen, sitater som er tatt helt ut av sin opprinnelige sammenheng. Samtidig er det et stort bilde av forbundslederen nederst på siden. Måten siden er satt opp på gjør at man fort kan få inntrykk av at han anbefaler folk å stemme FrP på mandag fordi dette partiet har den beste kriminalpolitikken.

Skal vi tro på at du er stokk dum, Arne Johannessen?

Politiet er de eneste her i landet som får lov til å utøve makt. Til dette har vi ETT lite krav: at vi kan stole på at dere behandler alle på samme måte.

Og det kan vi naturligvis ikke stole på når du klistrer deg inn til et gitt parti. Og - endog - ikke ser et problem med dette i det hele tatt?

Siv Jensen og Jan Arild Ellingsen solte seg i glansen av de striglede uniformer under demonstrasjonen og FpU fikk endog stille opp plakater og aksjonere side om side med de demonstrerende.Er politifolk flest komfortable med dette er jeg virkelig skremt.

Ordensmakten har valgt side og deltar nå i valgkampen.

Det dekkende ordet for slikt er naturligvis hird.Arne Johannessens og Siv Jensens hird. Med statsrådkandidat Tor Mikkel Wara som mellommann. Ja han blir kanskje justisminister til høsten?

Jeg antar samarbeidet blir godt.

Og ta nå for faen å følge lover og regler å la være å ta på dere uniformene når dere demonstrerer. Dere er ikke på jobb og utøver ikke det tillitsverv vi har gitt dere når dere marsjerer rundt i deres egen fritid - og da skal heller ikke uniformen være på.

Arne Johannessen og andre som ønsker seg "mektige skue" av tusenvis av paraderende uniformskledde henvises til Nord-Korea og Kina.

Dette, Arne, Tor Mikkel og Siv, er Norge.blog comments powered by Disqus