søndag 8. mars 2009

Obama med enda mer SV-politikk

Siv Jensen harselerte for et års tid siden om SVs ønske om å se med nye øyne på måter å løse Aghanistan-konflikten på:

SV og Ingrid Fiskå vil forhandle med Taliban. Her skal altså kvinnen Ingrid Fiskå forhandle med en ren terrororganisasjon, som ikke vil at kvinner verken skal ses eller høres, og hvis eneste mål er å undertrykke mennesker! Trekker vi oss ut, vinner Taliban.


...men nå når USAs nye president Barack Obama følger opp med de samme tanker:

USA vinner ikke krigen i Afghanistan og vurderer nå å forhandle med moderate elementer innen Taliban, sier president Barack Obama.


...da må man jo spørre seg: har Siv Jensen og Frp i likhet med sin Store Far USA også endret mening i denne saken? Og, som Barack Obama, gått i retning Ingrid Fiskaa og SV?

I så fall er det jo gledelig.

USAs dreining mot venstre fortsetter. Men kritikken fra høyresida er påtagende minimal? Er venstrestandpunkter kun problematiske når de formuleres av SV'ere som Ingrid Fiskaa?

blog comments powered by Disqus