torsdag 12. mars 2009

Søviknes reddet av Stoltenberg

I disse aksjekursstupetider er det godt at enkelte ordførere der ute i de grisgrendte strøk har noen å ty til når livets harde realiteter åpenbarer seg. Som for eksempel Prinsen fra Os - Terje Søviknes. Som har styrt sin Frp-utstillingsvindukommune på følgende vis:

2009-budsjettet til Frp-kommunen Os skulle ha blitt hardt rammet av børsraset i 2008. Før finanskrisen slo inn hadde kommunen en aksjeportefølje på 260 millioner kroner og en buffer på 25 millioner kroner for aksjetap. Den ser ut til å forsvinne i sin helhet.


Men heldigvis er det lys i tunnellen:

Dette går imidlertid ikke utover våre tjenester. Millionene vi ikke budsjetterer med i avkastning kompenseres med et ekstraordinært tilskudd fordi Os er utpekt som en av 30 vekstkommuner i Norge. Dermed kommer vi ut i null


Takk Gud for ekstraordinære tilskudd fra rødgrønn regjering.

Når sant skal sies er det kanskje ikke så lett å sitte med store formuer fra kraftselskapsalg i en tid der det ikke finnes noe investeringsobjekt som virker å gi noen avkastning i det hele tatt:

Os kommune har etter verdifallet 23 prosent av formuen plassert i aksjer. Kommunen har også tapt på plasseringer i hedgefond og eiendom. Nær 60 prosent av formuen til kommunen er nå plassert i obligasjonsfond og pengemarkedet. Der har det vært en svak oppgang siden nyttår, på henholdsvis 2,3 og 4 prosent.


Kanskje det hadde vært bedre å sitte med kraftselskapet allikevel, Terje?

Det har vært en del av strategien å tenke ekstremt langsiktig. Da må man regne med svingninger, sier han, men legger til at hverken han eller andre hadde sett for seg noe i nærheten av den nedturen som nå har vært.


blog comments powered by Disqus