onsdag 28. januar 2009

Frp-trollets mange kommunesammenslåingshoder

Fra dagens lokalavis der lokale Frp-høvdinger uttaler seg om partikontorets siste krumspring.


Per Sandberg (Frp):
"Alle kommuner må minimum ha 15-20.000 innbyggere. Alle kommuner med mindre enn 15.000 innbyggere skal endres eller legges ned."

Rune Hovde (Frp):
"Ikke enig i Sandbergs sentralt bestemte minimumsgrense"

Hans-Olav Myklebust (Frp):
"Kommuneammenslåing ikke noe poeng i seg selv. Det handler om identitet. Samarbeid går også an".

Jon Georg Dale (Frp):
"Er mot tvangssammenslåinger. Men ønsker meg massive kommunesammenslåinger."

Per Ove Width (Frp):
"Innbyggertall alene er kanskje ikke godt nok kriterium for hvilke kommuner som ikke har livets rett."

Karin Helene Nygaard (Frp):
"Tvang er ikke løsningen. Andebu står godt på egne ben."

Ble noen klokere av dette?

Fint med klare svar fra Partiet Med De Klare Svar.

Men når de Klare Svar spriker i alle mulige retninger da blir det jo ikke så klart allikevel.

Om Per Sandberg og partiet sentralt får det som de ønsker vil fylket Sogn og Fjordane bestå av seks kommuner.

Nestleiaren i Frp vil i utkastet til nytt partiprogram ha eit Sogn og Fjordane med berre fem til seks storkommunar – mot dagens 26. Storkommunane skal ha mellom 15.000 og 20.000 innbyggjarar kvar.Forskningsmiljø er skeptisk.

Dersom de største kommunene skal slås sammen med andre, skapes det voldsomt store avstander. Dermed blir innbyggerne skadelidende når de skal besøke mor på eldrehjemmet eller ta bussen til skolen. Og hvis Frp ønsker å beholde den skolestrukturen som er i dag, vil det ikke være et stort innsparingspotensiale her


Er denne politikken en måte å lure inn sentralisering på? Gjøre Norge til et nytt Sverige med totalt avfolkede bygder?

blog comments powered by Disqus