onsdag 14. januar 2009

Herregud, Herman Willis / Mona Levin / ...

Herman Willis er ute med boka "Katten og Elefanten" i disse tider. Og nyttar høvet til å si et at par ord om den dagsaktuelle Gaza-krisen i Klassekampen (mandag 5 januar) - eller skal vi det norske samfunn anno 2009:

For venstresida er dette 68-slagene på ny. (...) Men det er nå engang sånn at europeere sleper med seg White Man's Guilt, og tar all verdens urettferdighet på sin kappe. Det vil si, det er en skurk som er verre. Og det er Jøden som kontrollerer verdensøkonomien og dermed er yppersteskurken.


Hjelpe og trøste meg. Er dette en beskrivelse av Norge i 2009? Jeg har i mitt 34-årige liv aldri sett en negativ ytring om en eneste jøde som kontrollerer noen verdensøkonomi. Ikke i aviser, ikke blant venner eller kolleger, ikke blant politikere. Ja, det eneste stedet jeg har funnet noe slikt er på Vigrids hjemmesider.

Og det sier alt.

Stemple venstresida med dette?

Har du fått slag, Willis?

Som eksempel på denne konklusjonen om at venstresida (?) ser på Jøden som Den Som Kontrollerer Verdensøkonomien og dermed er Yppersteskuren så bruker han....Kåre Willoch.

Det anmodes til at man bør veie sine ord med omhu i disse tider. Det er jeg helt enig i.

Så takk til deg, Willis. Morna og ha det bra.


Opprinnelig publisert 6.1.09, 20:33.

Oppdatert 14.1.09, 23:39:

Mona Levin henger seg på kampanjen "Kåre Willoch skal knebles" med sine utsagn etter dagens Tabloid-sending. Her ble han av Levin stemplet som rasist og antisemitt og at "hatet lyser ut av øynene hans". Den samme Levin truet med å forlate studio da man touchet innom konflikten Israel/Gaza i debatten om antisemittisme i Norge.

Rasist- og antisemittkonklusjonen er basert på Willochs utsagn i en debatt på Dagsnytt18 30.12:

Steinfeldt: - Da er jeg fristet til å spørre Kåre Willoch. Fatter du håp om at Barack Obama, når han tiltrer 20. januar, kan gjøre noe med dette?

Willoch: - Det ser ikke lyst ut. For han har jo valgt en stabsjef som er jøde og det er jo slik at amerikanske velgere ser mye mer på Bibelen enn på dagens virkelighet og en meningsløs feilfortolkning av Bibelen.


Enkelte mener at det egentlige problemet her er mediadekningen av Levins uttalelsene.

Og da blir ord fattige.

Levins krumpsring kan unnskyldes - om hun ber om unnskyldning, da - med direktesending og høy temperatur i debatten.

Willis sitt kan rett og slett ikke unnskyldes. Dette var åpenbart gjennomtenkte tanker som ble formidlet i et rolig avisintervju.

Om selve uttalelsen i Dagsnytt18 sier Willoch til VG Nett i dag:

Dette var en ren politiske vurdering om denne stabssjefen gir grunn til større eller mindre endring i forhold til Midtøsten, og jeg ser for meg at det vil føre til mer pro Israel-politikk fra USAs side. Jeg håper på endring, men det ser ikke lyst ut
blog comments powered by Disqus