tirsdag 20. januar 2009

Markedsfundamentalisme: 150.000 bankkunder lurt

Ivar Petter Røeggen vant i historiens viktigste klagesak mot bankene. Nå kan 150.000 bankkunder kreve erstatning.

I konklusjonen skriver Johnsen at DnB Nor Markets tilsynelatende har begrenset innsikt i fundamentale kapitalforvaltningsspørsmål. Dette er svært hard kost fra en oppnevnt sakkyndig i en klagenemnd.

Bankene har solgt såkalte garanterte spareprodukter og tatt vanvittige 25 prosent av sparebeløpet i kostnader og skjulte gebyr når produktene er belånt, ifølge nemndas fagkyndige rapport. Og 20 prosent av sparebeløpet er forsvunnet i tegningskostnader og skjulte gebyrer ved egenkapitalfinansiering.


Enkelte partier mener fortsatt at private selskaper fungerer best om de står fritt til å diktere produktporteføljen sin selv - og så blir det opp til folk flest å være dumme eller smarte og selv sortere ut skitt og kanel:
Regulering fra myndighetene burde i prinsippet være overflødig i en fri økonomi, siden konkurranse og innovasjon ville hindret monopoldannelse

Jeg er helt uenig i Frps programformulering.

Som i Terra-saken så SKAL griske private aktører ettergås med lover, regler, kontrollinstanser, pinsett og lupe for å hindre at de beriker seg selv på folk flest gjennom å legge fin tapet over sopp og mugg. Enkelte på høyresiden mente Terra-skandalen var kundenes feil: "Dumme kunder fortjener å tape millioner av kroner".

Vel, jeg er uenig.

Så derfor: stemme på naive markedsfundamentalister som Høyre og Frp?

Som mener kunden selv har all skyld om han kjøper en pakke melk som viser seg å inneholde gift?

Aldri.

Forbrukere, røde partier og folk flest står på den ene siden. De blå partier og næringslivet står på den andre.

Jeg mener justiskomiteens medlemmer må ta initiativ for å styrke bankklagenemdas mandat, slik at denne nemda i likhet med Forbrukertvistutvalget kan avgi rettskraftige kjennelser. Bare slik kan forbrukervernet styrkes mot bankenes grådighet.


Jeg tror jeg vet hva forfatterne av partiet Fremskrittspartiets program mener om akkurat dette. Det er jo forsåvidt bare å lese programmet.

Man ler av slike innspill.

Høyresida snakker om "dumme kunder som får som fortjent".

Det gjør ikke venstresida.

blog comments powered by Disqus