torsdag 8. januar 2009

Siv Jensen: Nesten like galt i Gaza før invasjonen

Fra kveldens RedaksjonEN. Debatt mellom Kristin Halvorsen og Siv Jensen. Sitatene er fra Siv Jensen - komplette og uredigerte.

Debatten varte i 20 minutt og alt Siv Jensen, som framstiller seg som den nyanserte her, hadde av Israelkritikk var:

Israel av og til tar seg litt vel til rette og at de bør...bør rydde opp


Ytterligere høydepunkter fra en Jensen som i kveld mener ytringsfriheten er truet.


  • Om ikke vi i vesten (det var ikke bare Israels kamp, nemlig) kjempet mot Hamas så ville de slå seg sammen med Al-Qaeda og Hezbollah (som de begge to hadde et tett og nært samarbeid med), bygge seg opp og slå til mot mål i Vesten - noe som ville skape en mye større krise enn den vi nå ser i Gaza. På dagens Israelvenndemonstrasjon var for øvrig en av parolene "FpU for fred".
  • At hun umulig kan ha noen respekt for norsk motstandskamp under krigen i og med at hun demoniserte det at Hamas "har våpen i hjemmene til folk, i tett befolkede områder, i skoler, moskeer - og de gjør det nærmest umulig å drive krigføring". Noe lignende ytret nok Terboven også i sin tid. Han hadde nok satt pris på å møte Kjakan og Max Manus til ordentlig, god gammaldags krig.
  • At israelske og palestinske lidelser "er de samme". Vel, fakta viser vel at forholdet er 1:100, Siv.
  • At man etter et par ukers krig endelig finner det formålstjenlig å kontakte den israelske ambassade med en anmodning om "å om på det sterkeste at humanitære organisasjoner, frivillige og presse slippes inn i Gaza". Vel, det tar de sikkert til følge i og med at det må være skikkelig ektefølt når det bare har drøyd to uker med å få gjennomarbeidet et slikt et komplisert skriv.
  • At det var omtrent like ille på Gaza før Israels invasjon.
Viggo Johansen: - Hvorfor støtter du Israels krigføring?

Jeg støtter Israels rett til å forsvare seg, men samtidig har Fremskrittspartiet vært veldig tydelig på at disse kamphandlingene skal opphøre snarest mulig, selvsagt fordi det er nesten uungåelig at sivile lider i slike konflikter - og det er selvfølgelig fordi, som Kristin Halvorsen sier, er veldig tett befolket område, men det som er verre er jo måten Hamas velger å drive krigføringen sin på enten i denne situasjonen eller som de har gjort i mange, mange år tidligere nemlig at de har våpen i hjemmene til folk, i tett befolkede områder, i skoler, moskeer - og de gjør det nærmest umulig å drive krigføring på måter som man kan gjøre i andre deler av verden og det beklager mer enn noen jeg fordi det er sivile som rammes. Men Hamas må jo bære et betydelig ansvar for at de kynisk og rått bruker barn, kvinner, uskyldige sivile som levende gisler og skjold i denne konflikten. Og de gjør det uten å blunke. På samme måte som de gjennom alle disse 9.000 rakettene som de har skutt ut, og som jeg selv har opplevd etter å ha vært i denne grensebyen i Israel. De rammer i løpet av 15 sekunder...og barn på skoler som må evakuere mange ganger om dagen. Det er altså en ganske håpløs situasjon mange steder i Israel, og sivilbefolkningen der men dessverre er det ganske lite engasjement på venstresiden i Norge for det - og det beklager jeg.Viggo Johansen: - Støtter du Israels bombing?

Jeg er generelt sett ikke veldig glad i krig. Jeg mener at vi skal prøve alt vi kan for å hindre at det oppstår enten vi snakker Israel og Midtøsten, Kongo eller Afghanistan. Men av og til er det faktisk nødvendig...


Viggo Johansen: - Å bombe?

Av og til er det nødvendig å ta til motmæle, som nå, i Midtøsten hvor det har vært en håpløs konflikt i mange år...eh...jeg bare minner om at det var Hamas som brøt våpenhvilen i utgangspunktet og at dette bildet er betydelig mer sammensatt enn Kristin Halvorsen sier, jeg er enig i at Israel av og til tar seg litt vel til rette og at de bør...bør rydde opp. Men jeg har også lyst til å understreke at Frp har kontaktet den israelske ambassaden og anmodet om på det sterkeste at humanitære organisasjoner, frivillige og presse...ikke minst presse skal slippe inn i Gaza for å gjøre jobben sin. Og jeg håper at det etterkommes for det er ekstremt viktig at det skjer.Det er altså ikke det israelske folk og det palestinske folk som har en konflikt med hverandre - mye av denne konflikten oppstår som en følge av ekstremister, terrororganisasjoner og dette er et ganske sammensatt bilde...her er altså Hamas...den eneste årsaken til at de klarer å opprettholde denne angrepskrigen som de gjør - mot sivile - det er fordi de er understøttet av Iran med våpen, treningsleire - og det har de vært i mange år...og i tillegg har de altså tett allianse med andre terroristorganisjoner...Al-Qaeda, Hizbollah...dette er farlig. Og det å bare sitte stille, og ikke reagere mot Hamas så får de jo muskler til å utvikle enda større våpenkraft som til syvende og sist kunne endt i en alvorlig katastrofe langt over det vi nå ser...eh... så er jo spørsmålet hvordan skal vi da reagere for å stoppe det. Vel, hadde det vært andre midler så hadde det vært fint....men nå har man altså forsøkt forhandlinger i årevis...[Halvorsen: sukk]...man har det..det har vært Tony Blair og mange som har vært i området i lang tid, men problemet er jo at selv om man skulle klare å etablere en enighet mellom Fatah og israelske myndigheter så vil jo alltid Hamas stå der og blokkere og grunnen til det er jo deres charter - de vil altså utslette staten Israel, de oppfordrer til massedrap på jøder verden over, det er veldig alvorlig. Og så lenge de ikke vil erkjenne at naboen deres står på kartet så kommre ikke denne freden til å få noen form.


Viggo Johansen: - Så Israel bør utslette Hamas?

[Kremt.Smil] Ikke Israel som sådan, jeg mener verdenssamfunnet har et betydelig ansvar fordi disse terrorhandlingene ikke bare utspiller seg i Midtøsten de utspiller seg dessverre i stadig flere deler i den vestlige verden. Vi husker alle terrorangrepet i USA, det har vært terrorangrep i mange andre deler i verden. Vi frykter det så menn i Norge - og det er ikke uten grunn. Disse organisasjonene holder sammen. De finansierer hverandre. De hjelper hverandre. Og de skyr ingen midler. Og deres krigføring er mye råere enn andre makter bedriver. For normal krigføring handler om å ta ut militære installasjoner og hindre fienden fra å kunne operere. I denne situasjonen gjør det de ekstremt vanskelig for de selv opererer i sivile områder og de driver selv en angrepskrig kun rettet mot sivile. Det er det alvorlige og jeg synes det er litt alvorlig for Kristin Halvorsen å beskylde meg og Fremskrittspartiet for å være ekstremister da er vi i så fall i veldig godt selskap med mange andre nasjoner i verden. Barack Obama og USA har vært veldig tydelige på Israels rett til å forsvare seg og det har også mange EU-land vært og jeg har egentlig ikke sagt noe annet enn det.Viggo Johansen: - Men du sår tvil om hans [Mads Gilbert] integritet?

Neida. Jeg sår tvil om medienes evne til å gi en fullverdig dekning av situasjonen. Det vil jeg gjenta på inn og utpust. Det er mitt poeng.


Viggo Johansen: - Så vi burde ikke ha snakka med ham?

Jo, det er jo det jeg mener. Vi vil ha en bredere dekning og det er jo derfor jeg på det sterkeste har anmodet om at man slipper andre journalister inn på området for nettopp å kunne få en bredere og mer objektiv dekning av det som foregår fordi det er mye lidelser, det er smertefulle bilder derfra vi ser de alle sammen vi synes alle det er like grusomt, Men jeg reagerer på Kristin Halvorsen sin fremstilling av den fordi den er særdeles ensidig. Den lidelsen som gravide, palestinske kvinner føler den er like sterk hos gravide, israelske kvinner. Men de teller tydeligvis ikke like mye for deg og det synes jeg er beklagelig.


Ja - situasjonen er selvsagt svært spent og forverret som følge av krigshandlingene som er nå. Men det var like...nesten like krevende for sivilbefolkningen på Gaza å få legehjelp, mat, strøm, bensin før dette skjedde. Og det er ene og alene Hamas sin skyld. Og det er altså ikke bare Israel som har hatt blokkade mot grensen Gaza. Det samme har Egypt som er det andre landet som har grenseovergang, og i tillegg skal man ikke undervurdere det andre som har skjedd. Man har altså gravd hundrevis av underjordiske tunneller som bidrar til å frakte ulovlige våpen som er med på å forverre situasjonen - og jeg synes i edruelighetens navn at når man skal diskutere denne konflikten så må man ta med alle sider.


Kristin Halvorsen: - I edruelighetens navn så må man vite at Israel har ulovlig okkupert Palestina i over 40 år.

Den virkelighetsbeskrivelsen [deler jeg ikke?]


blog comments powered by Disqus