onsdag 5. august 2009

- For mye etikk her i verden

FrP raser over noe de kaller "etikkimperialsme". Det de ønsker seg er at pensjonsfondet skal investere sine midler blindt, og ikke styres av etiske regler. Det vil si at man ikke har noe i mot at våre midler sikrer eksistensen til firmaer som driver med slaveri og våpenproduksjon og det som enda verre er.

27 selskaper er forløpig stengt ute, 3 nye ble lagt på listen i dag.

Fremskrittspartiet ser med bekymring på at Norges finansminister ønsker å erstatte det frie markedet med kontroll, styring og rigide etiske bestemmelser. Vi vil ikke være med på en utvidet praktisering som innebærer at det er Regjeringens selektive og subjektive syn på etikk som skal danne grunnlaget for hvordan folkets penger forvaltes.


Synes ikke etikkimperialisme høres så gærnt ut. Tvert i mot.

Om det er noe argument: dette er også helt vanlig hos private pensjonsforvaltere:

Storebrands konsernstandard. Vi avstår fra investeringer i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, produksjon av landminer, klasebomber, atomvåpen og tobakk. Vi unngår også selskaper som er blant de 10 prosent verste i de mest belastende industriene, eller som på annen måte driver uakseptabel forretningsførsel.


Men FrP og Tybring-Gjedde står på sitt og kaller dette "tukling med markedsøkonomien".

Finanspolitiker Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet vil ha tilbake selskaper som driver med barnearbeid, produserer klasebomber og deler til atomvåpen i oljefondet.


Jeg tror ikke det blir FrP ved neste korsvei heller.

Takk til SV som presset på for å få etikk inn som en del av vår formueforvaltning.

Trenger ikke mindre slik. Trenger åpenbart mye mer.
Opprinnelig publisert 18.jan 2008.
Oppdatert 5.8.2009.

blog comments powered by Disqus