onsdag 12. august 2009

Frp-privatisering og Frp-ansvarsfraskrivelse

Siv Jensens parti ønsker "private innslag" av eldreomsorg - og det meste annet. Men hvorfor fraskriver Siv Jensen og Fremskrittspartiet seg ansvaret for den omsorgen de samme "private innslagene" utfører?

Det var hvert fall en pussig seanse vi var vitne til i Dagsrevyen tirsdag. Siv Jensen er på en av sine vanlige frierferd blant de eldre, og blir konfrontert med at på Ammerudhjemmet i Frp-styrte Oslo er forholdene ganske så kritikkverdige. Frp-lederen svarer at Ammerudhjemmet er privat, det kan jo ikke kommunen ta ansvar for!


Fra Frps valgavis foran valget i 2003:

Vi skal sørge for at Oslo har en eldreomsorg som de eldre har krav på. Eldreomsorgen skal bli så god at dette er siste gang det er nødvendig å ha dette som valgkampsak


Fra Aftenposten 8.9.2007, via den nye boken Frp på 1-2-3, om forholdene på Attendo Care-drevne Midtåsen Sykehjem. Også det i Oslo. Og også det, enten Siv Jensen liker det eller ei, Sylvi Listhaugs ansvarsområde:

Vi fikk beskjed om at vi skulle spare når det gjaldt bleier. Om det var en liten skvett i bleien, skulle vi bare putte den på igjen. Helgekos er vanlig i de fleste norske hjem, men det eneste vi hadde å friste de eldre med, var noen tørre kjeks. (...) Selskapet som ikke hadde råd til å skifte bleier, Attendo Care, hadde i 2007 en omsetning på tre milliarder svenske kroner og et overskudd på 300 millioner


Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen oppsummerer:

Frp har til nå bare ristet hodet når vi har kalt dette rasering av velferdsstaten og manglende ansvar. Da Siv Jensen i en Dagsrevyreportasje fra Ammerudhjemmet ble konfrontert med de uverdige forholdene for eldre og dobbeltrom i Frp-styrte Oslo fikk vi den endelige bekreftelsen: - Nå er jo ikke dette et sykehjem som er eid av kommunen, sa Siv Jensen.

Frps leder innrømer altså i beste sendetid på NRK at Frps eldrepolitikk ikke fungerer! Det er mildt sagt oppsiktsvekkende. Deres modell handler jo om at kommunen ikke skal eie sykehjemmene! Dette er modellen de ønsker seg for både sykehus, skoler og alle andre velferdstilbud.

Tore O. : Siv Jensen: - FrPs eldreomsorg er uverdig!
blog comments powered by Disqus