torsdag 13. august 2009

Frp for og mot Datalagringsdirektivet

Det har i en periode pågått en bloggkampanje mot Datalagringsdirektivet der spesielt regjeringen har blitt utfordret til å ta et standpunkt. Bjørn Stærk presenterte de politiske skillelinjene slik i sin blåblogg hos Dagbladet:

Venstre har tatt et klart standpunkt mot EU’s datalagringsdirektiv. Det har også Fremskrittspartiet. Senterpartiet og SV har også sagt nei, men det hjelper lite når regjeringen de sitter i tydeligvis vil innføre direktivet i all stillhet etter at valget er over.


Men er Fremskrittspartiet så mot som man har valgt å tro?

Siv Jensen blir av organisasjonen Nei til EU stilt spørsmålet "Mener du at Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS mot datalagringsdirektivet?" og gir her det klare svaret "Vet ikke" med videre begrunnelse "FrP er skeptisk til datalagringsdirektivet.". Hennes Oslobenk-kollegaer Tybring-Gjedde og Listhaug svarer henholdsvis Ja og Nei, mens Peter N. Myhre gjør helgarderingen komplett og vel så det ved å ikke svare på Nei til EUs spørsmål i det hele tatt.

For å gjøre det enda mer uklart blir Per Sandberg utfordret til å troppe opp. Og svarer:

FrP ønsker ikke på noen måte å ratifisere innholdet i Datalagringsdirektivet. Dette står vi fast på.


Oppsummert: Per Sandberg er klar på at partiet er mot Datalagringsdirektivet, Siv Jensen sier at hun vet ikke mens Sylvi Listhaug er for Datalagringsdirektivet.

Og blåblogger og Datadirektivmotstander Stærk videreformidler at partiet Fremskrittspartiet har tatt et klart standpunkt mot.

Men hvorfor svarer Sylvi at hun er for og partileder Siv at hun ikke vet?
Arbeiderpartiets syn på saken
Datalagringsdirektivet: SP vil kreve veto i regjeringsforhandlingene
SV er mot og krever at alle partiet flagger klart standpunkt før valget

blog comments powered by Disqus