lørdag 22. august 2009

Siv Jensens loddrette løgn om flat skatt

Spørsmål fra Magnus Takvam i partilederutspørringen på NRK:

Dere går inn for en flatere skatteprofil. Det vil jo, Siv Jensen, måtte bety at de som har de største inntektene også får de største lettelsene? En som tjener en million og får for eksempel 30 prosent eller 35 prosent får en større gavepakke enn en som tjener 300.000.Siv Jensens svar:

Det er feil.Oppfølgingsspørsmål fra Takvam:

Hvis det er en flat skatteprofil sammenlignet med en progressiv skatteprofil, så sier det seg sjøl at de største lettelsene kommer på toppen?


Siv Jensens svar:

Nei.


Hvorfor får hun lov til å holde på slik?

Siv Jensen ønsker at renholderen og direktøren skal ha samme skattesats. Dette innebærer kraftige skattelettelser til direktøren.

Frps velgere er uenige med Frp: 65 prosent av Frps velgere ønsker høyere skatt på høyere inntekter.

I alle fall de 65 prosentene som kjenner til partiets standpunkt i saken?
For ordens skyld: Jensen hadde et mer utfyllende svar enn det som er gjengitt her. Men resten av svaret hadde ingenting med spørsmålet å gjøre. Hhv:

Det er feil. [Tjener du en million og betaler 30 prosent skatt, så betaler du mer inn i statskassen enn om du tjener 200.000 og betaler 30 prosent, det regnestykket tror jeg du klarer selv.]


...og

Nei. [Det betyr, egentlig, at jo mer du tjener jo mer betaler du inn i skatt.]blog comments powered by Disqus