fredag 14. august 2009

LO: Ikke stem Frp!

LO-leder Roar Flåthen er klar:

Frp vil helt konkret svekke arbeidstakernes rettigheter. (...) Arbeidsmiljøloven, midlertidige ansettelser, sykelønnsordninger vil være utsatt. Vi vet at liberalisering av arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven vil være utsatt hvis de skulle få gjennomslag.

FrP har så dårlige kunnskaper om hvordan arbeidslivet fungerer at det er ikke til å tro.


Årsaken til konklusjonen? LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs 844 438 medlemmer ble invitert til å delta. 26 000 medlemmer sendte inn 63 000 faglige og politiske innspill til hvilket arbeidsliv de ønsket og hva som skulle være LOs viktigste saker framover.

Med utgangspunkt i dette og LO-kongressens vedtak, sendte LO 41 spørsmål til de politiske partiene. Man ba om klare svar på hvordan partiene stilte seg til organisasjonens viktigste saker.

Samtlige partier svarte.

LO oppsummerer de 41 spørsmålssvarene i 13 kategorier:

1. Arbeid til alle
2. Sykelønn
3. Mer velferd – nei til privatisering
4. Innsynsrett for tillitsvalgte
5. Sosial dumping
6. Midlertidige tilsettinger
7. Streikeretten
8. Næringspolitikk
9. Etter- og videreutdanning
10. Livslang læring
11. Likestilling
12. Pensjon
13. Utdanning

...og gir følgende karakterbok:Partiet Fremskrittspartiet støtter altså ikke LO i tilstrekkelig grad på en eneste av disse kategoriene og ender opp med stryk på alle tretten.

Personlig er jeg mest interessert i sosial dumping. Her er LOs vurdering av partiene denne:

blog comments powered by Disqus