torsdag 27. august 2009

Privat helseforsikring skaper helsesløseri

I USA brukes det mer penger på helse enn i Norge. Og befolkningen er alt annet enn friskere.

Fra ypperlige indregard.no:

Og da er det på sin plass å minne om at formålet med denne øvelsen ikke er å vise at USA bruker for mye på helse. Det kan hende at 15 % av vår produksjon bør brukes på helsetjenester. Poenget er at dette må kombineres med det faktum at amerikanerne ikke er friskere enn nordmenn — snarere tvert imot. Amerikanerne gjør det mulig å overforbruke helsetjenester, noe som i seg selv er sløseri (lavere marginalnytte enn marginalkostnad) og som presser opp legenes lønninger. Såvidt jeg kan forstå er det mest naturlig å peke på det privatiserte helseforsikringssystemet som årsaken til disse ulikhetene.

Manifest Analyse viser til at OECD har kommet fram til samme konklusjon:

Private helseforsikringer har også ført til høyere offentlige og totale helsekostnader i de fleste land hvor de spiller en framtredende rolle.


Tenketanken konkluderer med

  • Økt innslag av privat helseforsikring gir verken flere leger, flere sykehussenger eller bedre helsetjenester.
  • Høyere innslag av privat helseforsikring gir ikke billigere helsevesen.


Begge deler, naturligvis, stikk i strid med det høyrepartiene prediker.

For Fremskrittspartiet vil det være enda verre stilt om vi skal stole på det som i dag ytres fra forskerhold. Partiets politikk slaktes - helseutgiftene vil eksplodere:

Aktivitetsveksten vil være formidabel. Du vil få et overforbruk av helsetjenester som vil gi et lønns- og prisnivå høyere enn i dag. Det vil Frp oppdage når de sitter med regningen. Og da vil de stramme inn. Det vil ta maks to år


Mindre kostnader til helsestell blir det vel heller ikke av at alkoholkonsumet går opp - slik partiet også legger opp til.

Ja selv det å sette ned tobakksavgiften vil ha sin skjulte økonomiske konsekvens: 38.500 norske kroner ekstra i året koster det å ha en røyker i arbeid enn en ikke-røyker:

Statens folkehelseinstitutt i Sverige har også regnet ut at landets kommuner kan spare 2,6 milliarder kroner årlig hvis de forbyr røyking i arbeidstida.


blog comments powered by Disqus