lørdag 1. august 2009

Blodrøde tall for Frp-kommuner

Frp sliter med forskjellen på teori og praksis i følge dagens Finansavisen, via NA24:

Kommuneregnskapene for 2008 viser at de Frp-styrte kommunene gikk fra et lite overskudd i 2007 til underskudd året etter.


Men man har en slags unnskyldning på lager. Ib Thomsen, representant for Frp i Stortingets kommunalkomité:

Flere av kommunene var underskuddsforetagende da Frp tok over. Samtidig har Frp gått inn og lovet en fjerning av eiendomsskatten. Da går det tregere å få kommunene i balanse.


Ja slik underskudd blir resultatet når man ikke har dekning for sine mange valgløfter, Fremskrittspartiet.

Greit å tenke på i disse 10-milliarder i formuesskattelette til Stein Erik Hagen, Christen Sveaas og co.

blog comments powered by Disqus