mandag 17. august 2009

Frp-byråd går etter milliardoverskridelse

Utstillingsvinduet Oslo rakner ytterligere:

Oslos byråd for næring og idrett Anette Wiig Bryn (Frp) går av fordi Holmenkollen blir 600 millioner kroner dyrere enn forutsatt.


600 millioner er jo mye det - men vesentlig mindre enn det overskridelsene *egentlig* er:

Allerede høsten i 2005 var prislappen øket til 110 millioner. I desember samme år hadde regningen eksplodert, og var nå steget til 581 millioner. I november 2007 måtte Idrettsbyråd Anette Wiig Bryn (Frp) be om drøye 400 millioner, slik at prislappen steg til 988 millioner. Ett år senere var summen øket til 1,2 milliarder kroner, nå viser altså det siste overslaget 1,8 milliarder kroner.


Er ikke enklere å styre land enn by. Men trodde alt var så fryktelig enkelt - alt det handlet om var at Frp skulle "få prøve seg". Så skulle alt bli så bra.

Ja selv midt i finanskrisa der lønns- og materialkostnader - skulle man formode - har gått ned, går det over alle støvleskaft med kostnadsutviklingen.

Vel, her har man åpenbart fått prøve seg mer enn lenge nok.

Utrolig nok har Oslo-styrende partiene Frp og Høyre med milliardoverskridelsen i dag klart å gjøre flere hundre millioners-IT-fadeser og flere hundre-millioners kollektivtransportfadeser til bisetninger.

Oppdatert 31.8.09:
Siv Jensen skylder på pengemangel når hun forsøker å forklare hvorfor det er lange køer på sykehjemsplass i Oslo Kommune. Litt mindre sløseri og vanstyre, Siv, så hadde det blitt mer enn nok sykehjemsplasser. Og så finnes det jo noen tusen oppe i Holmenkollåsen som også burde være i stand til å bidra med en slant eller to i eiendomsskatt slik at man også i Oslo har mulighet til å få en verdig alderdom.
- Største skandale i Oslos historie

blog comments powered by Disqus