onsdag 12. august 2009

Frp på 1-2-3

Forlaget Manifest og Magnus Marsdal har nettopp kommet med en ny bok - Frp på 1-2-3. Kapitlene i 110-kronersboka:


Ett kapittel er lagt ut til kostnadsfri og allmenn beskuelse på forlagets hjemmeside.
Ikke mye i mediene om utgivelsen men Klassekampen har en artikkel der hovedpoengene oppsummeres på følgende vis:


  • Med Frp i regjering vil arbeidsfolk få lavere lønn.
  • Med Frp i regjering vil de rike bli rikere og de fattige fattigere.
  • Med Frp i regjering vil folk som er kronisk syke straffes økonomisk.
  • Med Frp i regjering vil det bli kutt for arbeidsløse.


...konkretisert med:

Det er vil bety at hvis en polakk kommer og tilbyr seg å gjøre den jobben dere gjør for halve lønna, så vil arbeidsgiver heller velge han. Da vil dere gå kraftig ned i lønn. Dette er fagforeningsknusing slik Margaret Thatcher gjorde det.


En kontrast til mainstreampressens valganalytiske Halleluja-publikasjoner om samme parti her altså.

Anmeldelse følger.
Marsdal fikk presentere boka i Dagsnytt Atten mandag 10.august. Spol fram til 14:20. Siv Jensen ønsket ikke å debattere med Marsdal og kan observeres løpende fra studio.

Dagen etter var Marsdal i debatt med Frps generalsekretær Geir A. Mo på NRKs Her og Nå. Fokuset der var arbeiderrettigheter og rikfolk.

blog comments powered by Disqus