lørdag 29. august 2009

Bondepartiet leverer

Liv Signe Navarsete leverte en ganske drøy påstand i TV2s partilederutspørring tidligere i uken:

Det er en større optimisme i landbruket når Senterpartiet er i regjering. I de siste 20 år har vi sittet i regjering syv år. I de syv årene har inntektene økt med til sammen 8,9 milliarder. De andre 13 årene har inntektsmulighetene blitt redusert med en halv milliard.


Bergens Tidendes faktasjekk har konkludert med at påstanden er sann. Og legger til:

Netto inntektsvekst vært 6,4 prosent i gjennomsnitt pr. år, de årene Sp har vært i regjering. Årene Sp ikke har vært i regjering har veksten vært 2 prosent i gjennomsnitt.


Om noe annet parti leverer like mye til sine kjernevelgere som Senterpartiet?

Neppe.

blog comments powered by Disqus