mandag 17. august 2009

Frp ikke for Aktiv dødshjelp allikevel

Hva skal man med partidemokrati, landsmøter og landsmøtevedtak når det er Siv Jensen og partieliten som bestemmer:

Dette er et prinsippvedtak Fremskrittspartiet har fattet, men jeg og Fremskrittspartiet kommer ikke til å foreta oss noe hva gjelder aktiv dødshjelp de neste fire årene


Og Frp og Siv strør flere sukkertøy til kristenfolket der sør:

Vi er fortsatt mot den nye ekteskapsloven og mener det er på tide å få en evaluering av konsekvensene av denne nye loven. Vi mener den er unaturlig og vi er sterkt uenige i at regjeringa har gått inn for så liberale regler når det gjelder adopsjon av barn for homofile


Jonas Gahr Støre, under en debatt med Jensen:

Siv Jensen sier den nye ekteskapsloven er naturstridig, men det er et merkelig utsagn. Hvis det er noe som er naturstridig så er det aktiv dødshjelp. (...) Jeg står også på et kristent ståsted, og å si at folks kjærlighet er naturstridig det reagerer jeg veldig på. Ekteskapsloven tar folks kjærlighet på alvor og gjør det på en måte som gjør at det blir orden og trygghet rundt kjærlighetslivet. Å reversere denne loven er å gå baklengs inn i framtida.

Kalde føtter
FrP har landsmøter for moro skyld

blog comments powered by Disqus