mandag 24. august 2009

Direktørstyrt helsekø

Tenketanken Manifest Analyse publiserte i dag rapporten "Klassedelt helsevesen?" der det dokumenteres at høyresida ønsker seg, nettopp, et klassedelt helsevesen.

Det blir ikke flere leger og sykepleiere av at noen sykehus setter A/S bak navnet og at deler av byråkratiet privatiseres inn i et titalls private forsikringsselskap. Noe mer unødvendig enn et digert privat helseforsikringsbyråkrati kan vanskelig tenkes.

Det eneste denne byråkratiserings- og private sugerørsvisjonen til høyresida fører til er å systemfundamentere at de rikeste alltid kommer først i køen.

Og de fattigste bakerst.

Og disse rikeste ønsker endog blå politikere å subsidiere gjennom skattefradrag! For naturligvis er skattefradrag subsidier. Man kunne brukt de tapte skatteinntektene på å utdanne flere leger og sykepleiere. I stedet går de nå i lomma til eiere av forsikringsselskaper.

Det er jo her vi er ved kjernen: blå ønsker å redusere velferdsstaten gjennom nedsettelse av skatter og avgifter og gjøre det opp til hver enkelt å mer og mer sørge for seg selv gjennom å shoppe de tjenester man trenger.

Det vil si: har råd til.

Slik skaper man markeder. Slik skaper man stigende aksjekurser. Slik skaper man "verdiskaping" og "økonomisk vekst" i en sektor som man i dag later som er utelukkende en statlig utgiftspost. Når det jo er det helt motsatte: et godt og solid helsevesen får, som de blå jo erkjenner, arbeidere ut av sykesenga og tilbake i jobb. Det har en inntektsside.

Dog er det svært få som i dag snylter seg til hyttepalasser av dette soleklare behovet for næringsliv og folk flest.

Køer vil det alltid være. Det er det første Røe Isaksen, Liberalen, Gunnar Stavrum og alle andre blå bør innrømme. Alternativet er en bunnløs statlig pengesekk. En bunnløs, statlig pengesekk som i alle fall ikke blå er villige til å finansiere.

Hvorfor kan ikke debatten i det minste starte med at vi alle er redelige på dette punkt?

Køer forsvinner kun om leger og sykepleiere jobber hardere, mer eller bedre. Køer forsvinner ikke ved å endre på eierskapsstrukturen til sykestua. Køer forsvinner heller ikke om vi får hundrevis av ekstra ansatte i privat forsikringssektor som skal sitte å ha som jobb å surfe på frittsykehusvalg.no og finne ledig kapasitet og finne ut om borgerens lidelse er dekket av den forsikringen borgeren har eller ei.

Denne ideologien resulterer bare i én ting: ett ekstra byråkratisk ledd. Hender i byråkratiet i stedet for hender i helsevesenet.

Angående "venstrepolitikernes dobbeltmoral" - enkeltpolitikere som kjøper helseforsikring til seg selv: Venstresidas politikere jobber MOT dette systemet. Man jobber MOT det man selv, som riking, kan dra nytte av.

Og dobbeltmoralen var?

Det er vel ikke rare dobbeltmoralen å arbeide MOT de privilegier ens egen økonomiske klasse og stand har.

Slikt Se og Hør-nivå klarer vel blå også å heve seg over om man setter alle kluter til.
Solid gjennomgang av temaet på Manifest analyse sine hjemmesider:

Høyresidas argumenter
Venstresidas argumenter


blog comments powered by Disqus