lørdag 15. august 2009

Frp hever tollfrigrensa til 1000 kroner

Ett av punktene i Frps 100-dagersplan - en plan som skal gjøre Norge til Himmelriket - er at man hever grensa for tollfri import fra 200 til 1.000 kroner, samt årlig indeksregulerer denne grensa.

Et gammelt forslag fra partiet, dette.

Og et forslag partiet er alene om på Stortinget.

Og det er det norske næringsliv svært fornøyde med:

Fremskrittspartiets forslag ville bety en vesentlig forverring av konkurransevilkårene for norske næringsdrivende som selger produkter i det aktuelle verdiområdet. Dette dreier seg om en betydelig andel av norsk handelsnæring


Den "uheldige konkurransevridningen til fordel for utenlandske produkter" som HSH er opptatt av bryr ikke Fremskrittspartiet seg om.

Næringslivsvennlig politikk fra det næringslivsvennlige partiet, der altså.

Men Stein Erik Hagen og Kjell Inge Røkke får jo enorme skatteletter fra partiet så da går det vel opp i opp.

blog comments powered by Disqus