onsdag 8. april 2009

Arne Johannessen kastet i kasjotten av Arne Johannessen

Regelverket er klart:
Politiets uniform legitimerer politimyndighet og skal bare nyttes i tjenesten. Bruk av uniform som deltaker i politisk sammenheng, interessekonflikter, politiske demonstrasjoner eller tilsvarende tillates ikke


Lovbruddet er klart:
Vi vet at det ifølge uniformsreglementet ikke er lov til å bruke uniform når man demonstrerer, men vi gjør det likevel og og bryr oss ikke om en liten bestemmelse i uniformsreglementet


Presedensen er klar:
I 1975 marsjerer noen soldater i 1. mai-tog iført uniform. Forsvarsledelsen får rapporter om uniformsmisbruket, og det reageres disiplinært mot soldatene. Etter hvert tar Krigsadvokaten ut tiltale for brudd på Den militære straffelov. For undertegnede ender det hele med ubetinget dom og noen dagers soning i Oslo kretsfengsel. Regler er til for å følges.Så da er det bare for Arne Johannessen å gjennomføre arrestasjon av seg selv. For dette med uniformsreglement ser han jo selv på som en svært alvorlig sak i andre tilfeller:

Politiet representerer den norske stat
, norsk lov, og vi skal være helt nøytrale


blog comments powered by Disqus