torsdag 16. april 2009

Hvorfor skal Forsvaret være kristent?

Hvorfor skal det kun være feltprester og ikke feltimamer eller felthumanister i Forsvaret? Var det ikke for et par måneder siden så viktig at alt skulle være verdinøytralt?

Hvorfor skal Det Norske Forsvar utelukkende være kristent?

Fremskrittspartiets Per Ove Width kaller feltprestforslaget om å likestille religionene i Forsvaret for snikislamisering.

Men når vi tvinger muslimsk og jødisk ungdom til å delta i Forsvaret da er det vel for skams skyld greit å i denne organisasjonen behandle alle religioner likt?

Det kan ikke bli slik at Forsvaret oppretter en religionsnøytral avdeling, der kristne prester, muslimske imamer og felthumanister skal operere på samme linje


Nei vel? Hvorfor ikke? Hva var argumentene i denne setningen, Width?

Dagens kommentar fra partiet som visstnok setter enkeltmennesket og likebehandling så høyt:

Vi setter enkeltmenneskets rettigheter høyt - du kan møte en feltprest i leiren og en imam utenfor leirporten om du det ønsker.


Ja det vaker sikkert mange imamer utenfor leirportene i indre Troms.

blog comments powered by Disqus