onsdag 8. april 2009

Bø Borgarvern opprettholdes

20 biler stappet fulle av Bø-ungdommer av vestligkulturell opprinnelse jaktet her en helg på noen irakiske flyktninger og klarte etterhvert å få tak i en av dem og banket vedkommende bevisstløs.

De irakiske flyktningene er visstnok ikke mors beste barn de heller så da unnskylder enkelte både opprettelse av borgervern av denne typen samt benekter påstander om rasisme.

Til og med de to damene i Human Rights Service mener å ha innsikt i sakens forhold og frikjenner de bilkjørende nattlige borgervernere.

Siste i saken er at et forsøk på dialog har strandet.

Forfatteren og Høyremannen Hallgrim Berg gikk jo i sin tid på statsrealskolen i Bø. Og Berg skriver både bøker:

Trugsmålet frå terrorismen er frykteleg, men er (førebels) mindre utslagsgjevande i samanlikning med det som ventar oss med ny folkesetnad og demografiske omveltningar


...og leserinnlegg i aviser:

Dei steig om bord på Ål stasjon, utan bagasje av noko slag. Men lommene er så fulle av pengar at setlane drys, av desse tett med tusenlappar. Dei driv med oppteljing bakerst i vogna. Ordet «hamsini» (swahili for 50) høyrest rett som det er. Den eine karen er svært mørk, kortvaksen, truleg afrikanar, den andre lengre og lysare, truleg arabar.


Mohamoud Farah Haji-Aye bur på Ål og tok for nokre dagar sidan toget til Drammen for å kjøpe seg bil. Han visste ikkje at han på grunn av den togturen vart mistenkt for både svindel og innbrot. Bilen skulle han betale kontant og folk på toget reagerte på denne karen som hadde så mykje småpengar og setlar mellom hendene. Dette kom også Hallgrim Berg for øyre.


Som Human Rights Service ville ha sagt det: Flott at Hallgrim Berg kan litt swahili!

blog comments powered by Disqus