mandag 20. april 2009

Høyresiden støtter snuskete næringsliv

Raag Raaum har i dag et innsiktsfullt blogginnlegg om høyresidas pussige hang til å gå god for Røkke-metoder i næringslivet. I stedet for å klart å tydelig stille seg på den redelige "vi bør ikke lure hverandre"-siden så velger man å helle til at "den som har råd til dyrest advokater bør seire"-synet slett ikke er så dumt:

For, og dette burde enhver konservativ person vite, et næringsliv som bygger på gjensidig tillit går bedre enn et som er gjennomjuristifisert og stivna.


Å stille seg på "den sterkestes rett"-sida virker å være forbeholdt blå politikere og ymse bloggere.

Et klart politisk skille, dette.

Så får vi andre finne oss i å bli kalt "naive". Det å lure medborgere blir ikke bedre om ens kobbel med advokater i en rettsal får presset gjennom at man ikke kan dømmes for ens bevisste lureri.

Jens Ulltveit Moe stiller seg i kveld i rekken av folk som forteller oss i klare ordelag hva kapitalisme faktisk innebærer. Lureri og svindel skal man kunne slippe unna med - mens den som lures bør fratre sin stilling:

Du kan ikke kritisere en hund for å bjeffe. En kapitalist i et hjørne vil gjøre alt for å komme seg ut av det - det har Røkke også gjort. Jeg synes han har utnyttet Dag Terje Andersens naivitet, men det får stå for Dag Terje Andersens regning.


Røkke bjeffer ikke, Ulltveit Moe. Røkke biter.

Og småaksjonærer, Det Norske Folk og samarbeidspartnere lider.

Hvorfor skal de lurte finne seg i et system som i høyresidas øyne må være slik?
blog comments powered by Disqus