tirsdag 21. april 2009

Rødt mot Blått i fildelingsspørsmålet

SV ønsker å avkriminalisere fildeling:
SV mener det er på tide å diskutere hvordan vi kan bruke en demokratisk og framtidsrettet teknologi på en måte som samtidig sikrer kunstnernes rettigheter og inntektsgrunnlag. Vi vil finne fram til varige økonomiske kompensasjonsordninger for produksjon.


Høyre ønsker å straffe fildelere:
Vi kommer til å ha en tøffere linje hvis vi kommer i posisjon.Jeg er for fildeling. Og mange med meg:
Avstemningen på Dagbladet.nos nettsider viser at 85 prosent av leserne støtter de domfelte i The Pirate Bay-saken.


Det har vært et enormt gode å i en 3-4 år kunne laste ned digital kultur - Shakespeares samlede verker, en utrolig detaljert globus, en plate fra 70-tallet som hadde vært umulig å få tak i i lokal platebutikk, et spanskkurs - uten å betale for det. Og uten fare for å bli arrestert. Dette er sosialt - det krever ikke rikholdig pengebok eller rike foreldre - og det er samfunnsbyggende: folket får mer kunnskap og kulturell innsikt.

Jeg vil fortsette å ha det slik. Men ønsker at de som i sin tid laget det jeg lastet ned får betalt. Men ønsker ikke byårkrati. En avgift på bredbåndet og/eller bredbåndskonsesjon der man må betale X antall millioner til et statlig kulturfond for å i det hele tatt kunne levere produktet synes jeg er fornuftig.

De som beriker seg på nedlasting i dag er først og fremst bredbåndsleveandørene. Det er de som tjener på produktet nedlasting. Og da må vi begynne der.

Jeg ønsker meg ALDELES ikke høyrekrefter som skrur tida tilbake her.

Folket har fått noe de liker.

Og det vil folket at skal fortsette.


Kjør debatt.

Hva Fremskrittspartiet mener?

Sikkert begge deler.

blog comments powered by Disqus