tirsdag 14. april 2009

Storebrand forbanna på Røkke

60% av Aker Solutions er eid av tusenvis av småaksjonærer - deriblant de av Storebrands kunder som sitter med investeringer i aksjefondet Storebrand Norge. Om Røkke har beriket seg selv gjennom triks og fiks med Aker Solutions som søppelbøtte så har ikke bare Det Norske Folk/Staten men også tusenvis av småaksjonærer og fondskunder nå blitt skadelidende.

Storebrand-forvalter Truls Evensen ga i Dagsnytt18 i dag småaksjonærene en stemme.

Hvordan kan det gå så galt?

Det går så galt fordi Aker Solutions aksepterer å betale mye mer for noe de kjøper enn det de burde og mye mer enn det vårt aksjemarked mener ville vært prisen mellom en kjøper og en selger som stod fritt i forhold til hverandre.


Hva kan du si om jobben styret har gjort i denne saken?

Vi som er aksjonærer i Aker Solutions, men ikke er staten eller Aker - vi er et flertall av eierne, mange tusen og eier 60 prosent - men vi har ikke samme stemme inn mot selskapet som Aker har. Vi må stole på de styremedlemmene i Aker Solutions som ikke er tilknyttet Aker-sfæren. Den ene var Heidi Pettersen og hun og det andre eksterne styremedlemmet - det er de som på sett og vis må være våre talsmenn i denne saken, må være kritiske til det som eventuelt ville blitt en transaksjon mellom Aker og Aker Solutions. Og det er disse to som vi må stole på gjør jobben sin. Og når den ene av går av i dag med en kommentar om at det er vanskelig å jobbe i en sånn prosess så betyr det at hun ikke føler at hun har fått den informasjonen som hun burde ha hatt for å gjøre den jobben som hun mener hun skal gjøre.


Er det lett for et styre å skjønne hva som foregår om de ikke får tilstrekkelig informasjon?

Ja, hvis det er tillit mellom en administrasjon og et styre så vil styret alltid kunne få den informasjonen de skal ha og fremlagt på en sånn måte at man skal kunne skjønne hva som skal foregå og ikke som en stor haug med papirer der du selv må rote rundt for å finne ut hva som er de riktige konklusjonene. På en slik måte går det ikke an å arbeide for et styre.

Er den gode kapitalist en myte?

Hvorfor i alle dager godtar vi et samfunn som bygges på en så råtten grunnmur som tydeligvis ligger iboende i det kapitalistiske.

Skal man ha styring over bedrifter må man ha statlig eierandel. Ønsker man å unngå rovdyrberikelse så kan man åpenbart ikke støtte seg på systemene og finjussen - man må rett og slett eie brorparten av eller absolutt hele selskapet.

Neste gang jeg ser en privateid bedrift bruke ordet samfunnsansvar så vil jeg komme til å le høyt.

Alt det handler om er personlig berikelse. Og de rikeste er de som systemet legger opp til skal ha det enklest og lettest.

Forstår godt at Trygve Hegnar senere på kvelden gjorde det motsatte av det den samlede norske politiske opposisjon har unnlatt å gjøre: rette kritikken der kritikken skal plasseres: hos Kjell Inge Røkke sitt Aker-konsern.

Denne saken er alt for alvorlig for politisk spill og ball.

Høyre virker å endelig ha innsett dette og framviser i kveld en helt annen tone enn riksrett-tullballrabalderet fra forrige uke:
Vi mener at saken er svært alvorlig. Spørsmålet er om Brustad har forsømt seg i arbeidet med å ivareta Staten og skattebetalernes penger, det får man vurdere når det blir kastet mer lys over saken

Nå står Lars Sponheim alene om riksrettvåset.

blog comments powered by Disqus