torsdag 9. april 2009

Røkke og opposisjon vs Det Norske Folk og småaksjonærer

Merkelig at Kjell Inge Røkke, representert ved Aker, velger å utfordre det norske folk. Slike kapitalister har vi ikke behov for.

Vi aksepterer ikke at du stjeler våre sykehus-, skole- og eldreomsorgsmillioner ved å føre oss bak lyset.

Det holder ikke at Røkke eventuelt har jussen på sin side - han må også ha moralen.

Han kan ikke pisse på arbeidsfolka i bedriftene han eier på denne måten.

Du snakker om omdømmeharakiri.

Det norske folk og småaksjonærer står nå steilt i mot Røkke og en opposisjon som virker å gjøre sitt ytterste for å undergrave folkets sak gjennom å spille og balle rundt hvem som gjorde hva når.

Brustad og regjeringen bør ikke kaste bort tiden på opposisjonspolitikere på jakt etter oppmerksomhet og billige poenger men heller konsentrere seg om å hanke inn igjen våre eldreomsorgsmillioner fra et Aker-regime som framstår som mer og mer usympatisk.

Regjeringens innleide juridiske ekspertise mener allmennaksjeloven taler for at Aker Solutions har brutt loven.

Stiller meg bak Berit Kjøll sine fire spørsmål til Røkke:

1. Aker Holding er et partnerskap med 4 eiere, Aker, Staten, SAAB og Investor. Hvorfor har du ikke behandlet de øvrige tre eierne som partnere i denne saken, som har så stor betydning for verdiene i Aker Solutions?

2. Hvorfor har du bevisst valgt en hasteprosess uten involvering av meg og representanten for SAAB/Investor?

3. Hvorfor bruker du nå så mye tid på å forsvare din omgåelse av aksjonæravtalen ved bruk av juridiske krumspring i stedet for å forklare dine partnere hvorfor disse transaksjonene etter din mening er industrielt fornuftige for alle aksjonærene i Aker Solutions?

4. Hvorfor brukte du ikke anledningen den 13. mars i møte med NHD og den 20. Mars med SAAB/Investor til selv å gi en grundig redegjørelse av de øvrige fire transaksjonene?


Røkke: svar.

Det norske folk avkrever det.

Tips: Du MÅ som et minimum ha et godt svar på spørsmål 3 om du ønsker å komme deg ut av dette på en noenlunde ok måte.

Så kan blåbloggere og desperate opposisjonspolitikere få skadefrydende stille seg på Røkke sin side og synse og bråke om riksrett og heksebrenning og konstitusjonskomite og hoderulling og det ene med det andre uten at vi andre bryr oss stort.

At det svømmer en hvithai i vårt badebasseng er vesentlig viktigere enn politisk spill og ball fra opposisjonspartier i oppslutningskrise.

Hvithaier skal ikke unnskyldes med juridiske blåruss-spissfindigheter.

Hvithaier skal bekjempes.

blog comments powered by Disqus