tirsdag 14. april 2009

Røkke - skurk eller offer?

Aker mener at alt de har gjort har vært fornuftig og korrekt.

Og av dette følger spørsmålet:

Er Kjell Inge Røkke, Aker-systemet og den sittende regjering offer for en opposisjonsjublende drittpakke fra Dagens Næringsliv og Øystein Stray Spetalen eller er Kjell Inge Røkke så pengelens og skurkeaktig at han har gjort sitt ytterste for å gjennom juridiske spissfindigheter lure sine medeiere: småaksjonærer, Wallenberg-familien og Det Norske Folk?

Ja det er det opp til den gode delen av pressen å bidra til å grave opp og presentere.

Og utfallet bestemmer hvilke av følgende to spørsmål som må stilles:

(a) Hvordan kan slike drittpakker leveres uten at noen klarer å stikke hull på dem? Er vårt system så fullt av hull at omdømmer kan drepes og bedrifter sendes dundrende ned så lett?

(b) Hvordan kan vi bygge vårt samfunn på en grunnmur av private bedrifter som, viser saken, har en iboende vilje til å berike de mektigste av sine eiere på bekostning av de mindre mektige? Gjennom - i verste fall - fiksede verdiberegninger av "kundevennlige" finansinstitusjoner og styreprosesser og informasjon formet slik at styremedlemmer som er der for å rope opp ikke ser at det er noen grunn til å rope opp? Er det endelig enighet fra venstre til høyre om at Den Gode Kapitalist er en myte? Men hvorfor støtter da høyresiden Røkke sin strategi om å slippe unna denne unnaluringen gjennom å rette kritikken mot den lurte og ikke den som lurer.

Skal man, som partiet Høyre, velge å kritisere regjeringen gjennom å argumentere at Statens representant Berit Kjøll sov i timen fordi hun ikke las og forstod de 200 sidene som ble sendt henne på epost - eller skal man som Aker Solutions-småaksjonær Storebrand sin forvalter Truls Evensen kritisere Røkke og Aker-systemet for å ikke informere sine styremedlemmer på en ordentlig måte?

Pressen har en viktig jobb her. Folk, samlinger av folk og institusjoner med agenda er i alle fall ikke til å stole på.

Og Spill- og Ballkomiteens "åpne høringer" vet vi alle ikke har noen annen hensikt enn å ramme den sittende regjering i et valgår.

Åpne høringer i regi Stortingets Spill- og Ballkomite virker - per definisjon - mot dets påståtte hensikt: belyse en sak. Det "åpne høringer" handler om er å få gitt de mest oppslutningsmessig krakilske av opposisjonspartiene mikrofonstativer til å fritt og uimotsagt få lansert tabloid spetakkel om riksrett, "Røkke er så grådig at blodet renner av ham" og korrupsjon.

Et mindretall på Stortinget har flertall i komiteen og misbruk av ordningen er følgelig udemokratisk.

blog comments powered by Disqus