onsdag 8. april 2009

Polsk riksdag på norsk

Leser norske politikere litt for mye nettdebatter? Mener man det er nødvendig med grove forenklinger og STORE BOKSTAVER?

Personlig mener jeg det utelukkende vil føre til økt politikerforakt. Fremskrittspartiet burde være alene om å bruke disse "folkelige" virkemidlene.

"Så grådig at blodet renner av kjeften på ham" er Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg sin analyse av Kjell Inge Røkke.

"Dette bør bli et nytt Stalingrad. Vi skal omringe dem, ikke gi opp, bite oss fast – og vinne ved å spre kunnskap om det de sier og stemmer for". Ola Borten Moe om Fremskrittspartiet. Og legger til: "Det er politiske rovdyr som må jaktes ned og tas ut – med fredelige midler".

"Dette er ekstrem særbehandling av Kjell Inge Røkke fordi han er Arbeiderparitets venn" konstaterer Høyres Torbjørn Hansen. Han mener det dessuten at Sylvia Brustad og Jens Stoltenberg "nok" er korrupte og at det "nok" går mot riksrett. Og dette konkluderes det med lenge før fakta i saken er etablert.

Lars Sponheim om Arne Johannessen og justisminister Knut Storberget: "Nå fremstår de som to fresende lemmen trengt oppi ethvert sitt hjørne. Du vet, lemmen kan bli så sinte at de freser helt til de sprekker. (...) Ja, de er omtrent på den størrelsen også."

Siv Jensen om hverdagen i Sverige: "Hvor utrykningspersonell ikke tør å kjøre inn i enkelte bydeler, hvor sharialoven har overtatt fullstendig og hvor svensk lov er satt til side. Det er hverdagen i Sverige, mine damer og herrer"


Er det norske folk så dumme som disse politikerne tror?

Eller er det jeg som er dum - at disse idiotiske utspillene, forenklingene er slik vi ønsker og må ha det i Norge i 2009.

For å få opp engasjementet - eller et eller annet.

blog comments powered by Disqus