lørdag 23. mai 2009

Frp og ekteskapslov: 2008: Mot!. 2009: "Evaluere"

Fremskrittspartiet stemte i fjor MOT ekteskapsloven av følgende årsak:

FrP kommer til å stemme mot felles ekteskapslov fordi en felles ekteskapslov vil åpne for at homofile kan adoptere. FrP er mot homofil adopsjon fordi det ikke er noen menneskerett å få barn. Det finnes heller ingen særlig forskning på dette område, og vi mener fortsatt at barn har best av å vokse opp med foreldre av hvert kjønn.


I dag er man i praksis plutselig FOR at det man i fjor var klart MOT og ønsker å "evaluere" først får man, eventuelt, gjør noe med sosialistogpolitiskkorrektloven man aldeles ikke hadde lyst på i fjor.

Evaluere!?

Evaluere om homofil adopsjon er, får man formode, skadelig? Vet man mer om det om ett år eller to?

Politisk pjatteri for å trekke til seg biter av Krfs velgermasse.

Hvorfor står man ikke på standpunktet man hadde i fjor og går inn for å love sine velgere at man faktisk også er i mot i år - og går inn for å nulle ekteskapsloven fra dag 1 i regjering?

Slik som KrF:

KrF vedtok i dag at de vil gå til valg på å få tilbake den gamle partnerskapsloven og dermed oppheve ekteskapsloven, som ble innført 1. Januar, 2009.


Ulf Erik var klokkeklar i fjor:

– Jeg beklager at homofiles og lesbiskes rettigheter og livskvalitet skal gå på bekostning av barna. Den nye loven rokker ved de mest grunnleggende verdiene landet er tuftet på, sier Knudsen.


...i år går man til valg på en ullen "evaluering" rundt ett-eller-annet og som vil munne ut i Gudene vet hva.

blog comments powered by Disqus