mandag 25. mai 2009

Frp vakler allerede i aktiv dødshjelp-saken

FpUs Vanebo koblet i Dagsnytt18 dødshjelp til eldreomsorgens kvalitet samtidig som han presiserte at det kun galdt dødssyke eldre. Siv Jensen kom så i Tabloid og mente at det bare kom til å gjelde "en håndfull" samtidig som hun nevnte at foreldre skulle slippe å se sine barn lide. Når hun ble presset på dette sa hun mot seg selv og mente at man i det minste skulle være myndig før man kunne få innvilget en søknad.

Fritt gjengitt - jeg kan ha gått glipp at et par ting. Det eneste sentrale her er dog det Siv Jensen avslutningsvis ytret og som viser at vi her har å gjøre med et høyst bevegelig mål - det Vanebo og Jensen sa i dag betyr ikke det spøtt. For Siv Jensens avsluttende, opplysende, kommentar var:

Dette er MIN mening.


Som bare for å understreke at hun er like i det blå om hva partiet egentlig mener som alle andre. Regelverket skal være strengt, sier man, men hva regelverket er ment å være - nei se det kan tydeligvis være så mangt.

Jeg er ikke interessert i din eller Vanebos MENING, Siv. Jeg er interessert i hva PARTIET deres FAKTISK HAR VEDTATT.

Er det nå slik at landets Frp'ere skal kunne løpe rundt til sine velgere og forklare hva DE mener med aktiv dødshjelp og påstå at partiet er enige med dem? Eller enda verre: tilpasse budskapet etter hva velgeren man møter har for et slags syn på saken?

Hva var det egentlig dere stemte for i helgen?

Her har partiet spilt rollen som blind mann i rutsjebane - man aner ikke hvor man er, hvilke humper som eventuelt kommer underveis eller hvor man til syvende og sist vil ende opp.

Ikke ofte Dagfinn Høybråten appellerer til undertegnede men hans innsats i dagens Tabloid var ypperlig. Fikk fram hva det handler om - at staten skal la sine leger gå rundt å ta livet av folk er ikke noe man tar lett på og endog på arrogant vis påstår at alle andre snart vil overta Frps mening:

Hun tror dessuten at opinionen er på Frps side og at aktiv dødshjelp av den typen partiet går inn for, vil være akseptert politikk og vedtatt i Stortinget om 5–6 år.


Slikt kjekkaseri sømmer ikke en sak om liv og død.

Til og med biskoper slumper til med gullkorn i denne saken:

Partiet burde skjønne at det her vil sette mange under et enormt press. Mange vil – og eldrebølgen kommer som kjent – føle at de bare er til byrde. Og så kjenne seg tvunget til å be om sorti fra livets scene. Nei, her skal folkets etiske kvalitet testes! Det er prisverdig at Legeforening har gitt en tydelig motmelding til dette ulykkelige Frp-vedtaket.


Forøvrig merkelig at man ikke like gjerne kan bruke ordet drepe som hjelpe i denne debatten.

De er da like korrekte begge to.

Når man ikke engang klarer å ytre ordet da er man åpenbart ikke moden nok for å stemme for at handlingen skal utføres.

Frp var altså i helgen arrogant påståelige på at alle andre ville komme diltende etter Frp i denne saken og mene at aktiv dødshjelp er et gode. Mitt tips er at de ganske snart setter seg i sutrekroken sin og påstår at mediene og "elitene" og verden forøvrig hater dem og - ikke minst - deres velgere og vil dem ondt fordi de står for "politisk ukorrekte" standpunkt som venstreeliten og så videre ikke liker.

Det som dog vil feile i en slik taktikk er jo at "venstreeliten" nok er enige med dem.

Bødlene er dog mot:

Jeg er tror ikke Frp har tenkt nok gjennom hvordan et slikt lovverk skal utformes. Problemet er hvordan det skal avgrenses, og hvem man skal si nei til når det først er åpnet for aktiv dødshjelp. Dermed legaliserer man selvmord for dem som ønsker det, sier Morten Horn


blog comments powered by Disqus