tirsdag 19. mai 2009

Homoslag i vente på Frp-landsmøte

Er det den kristenkonservative Monsen-klikken som skal vinne Frps landsmøte til helgen eller er det de glattkjemmede, unge liberalere som får gjennom viljen sin?

KrF har varslet at ekteskapsloven skal bli valgkampsak - og partiet Fremskrittspartiet må nå bestemme seg for om de er kristenfolk-skulderklappende bare i retorikk eller om de for alvor faktisk har tenkt å la Monsenkreftene vinne fram og skru nasjonen noen tiår tilbake gjennom politikk fundert i minst 2.000 år gamle historier:

Landsmøtet i KRF gir et klart signal: Partiet godtar ikke reformen felles ekteskapslov. Nå går KRF til stortingsvalg på den kjønnsnøytrale ekteskapsloven skal endres. FRP ble utfordret til tydelig tale.


At partiets ekte liberalere har tenkt å si i fra hva staten bør og ikke bør blande seg opp i hva gjelder enkeltmenneskers liv og levnet er vel til å forstå:

For oss er dette et viktig ideologisk spørsmål om at alle skal være likestilte. Det må være en faglig vurdering, og ikke opp til oss politikere å finne ut hvem som er best egnet til å være foreldre, sier formann Ove A Vanebo i Fpu til Aftenposten.no.


Men i dette partiet er det jo Siv med klubba som til syvende og sist bestemmer så uansett hvordan debatten måtte forløpe så er det jo opp til partiform..partilederen.

Og kristenfolket følger med, Siv:

I går henviste DagenMagazinet til en artikkel i Gaysir der Siv Jensen blir intervjuet. I tittelen i artikkelen heter det at FrP ikke «Prioriterer omkamp om ekteskapsloven.» Nordisk Nettverk for ekteskapet syntes saken på nettstedet blir for tynn til å anklage FrP.


Den som vet noe om hva "Nordisk Nettverk for ekteskapet" har for slags kanaler inn i partiet Fremskrittspartiet som gjør dem i stand til å vite hva partiet "egentlig" står for må gjerne legge ved en kommentar.

blog comments powered by Disqus