tirsdag 19. mai 2009

Frp for og mot streikerett

Fremskrittspartiets Per Sandberg sa på Dagsnytt18 i dag at lærere skal nektes å streike fordi "de er i en monopolsituasjon" og at de som vil lide er barn og barnas foreldre.

Samtidig støtter partiet barnehagearbeidsgivernes sin aksjon i dag der de ansatte får betalt for å legge ned arbeidet.

Med skadelidende barn og foreldre som resultat.

Er streiker der arbeidstagerne får lønn for å legge ned arbeidet i en kamp for at deres arbeidsgivere skal få enda større sugerør i statskassa helt i orden - mens når arbeiderne selv legger ned arbeidet for å bedre egne arbeidsvilkår da skal det være strengt forbudt?

Når det streikes til fordel for kapitalistene da har partiet Fremskrittspartiet tydeligvis ingenting i mot streik.

Barnehagemillionærer beholder støtte. Barnehageeiere som tar ut millionbeløp i utbytte, kan gjøre det uten frykt for redusert driftstilskudd, skriver Kommunal Rapport. De åtte største private barnehageeierne i Oslo og Bærum hadde i fjor et samlet overskudd på over 20 millioner kroner.


Så da er moralen: har du tenkt å streike - be arbeidsgiver om lov først.

Fra partiprogrammet:

det må vurderes å innføre begrensninger i streikeretten for arbeidskraft som reelt sett ikke løper noen risiko ved en streik, eller som rammer mange uskyldige
ved en streik uten at det står i et rimelig forhold til omfanget og betydningen av tvisten.

Politisk LOCKOUT
Barnehageaksjon på sviktende grunnlag


blog comments powered by Disqus