onsdag 13. mai 2009

Statens tap på Aker-affæren

Røkke/Aker og deres samarbeidspartnere har kommet til en enighet om at det ikke har foregått noe muffens - transaksjonene var fair: OK nok til at man ikke ønsker å gå i åpen, langvarig krig i rettsapparatet med det det ville føre av feil fokus for de involverte bedrifter midt i en krisetid.

Men om vi nå skulle spille og balle litt - slik som jo også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har tenkt å gjøre de neste ukene: hvor mye har Røkke lurt Staten og det norske folk for?

Jo: om vi nå skulle legge vekt på den analysen den borgerlige presse velger å legge mest vekt på av de som har blitt utarbeidet.

Pareto har kommet til at prisen på 1,7 milliarder kroner er rundt 0,4 - 0,6 milliarder kroner for høy.


La oss for enkelhets skyld si at svaret her er 500 millioner: Aksjonærene i Aker Solutions har blitt bondefanget til å betale 500 millioner for mye for de involverte selskaper.

Javel. Og hva tjener Røkke på dette.

Røkke får 52 øre av hver krone i overpris. Milliardtransaksjonene mellom Aker og Aker Solutions kan være svært lukrative for Kjell Inge Røkke, forklarer finansprofessor.


Røkke har altså, om vi skal tro mer på Pareto enn på UBS, tjent 260 millioner.

Men hva med Staten og det norske folk? Hvor mye har vi tapt!?

For hver krone overpriset salg fra Aker til Solutions taper derfor andre eiere enn Aker 76 øre (hvorav staten 12).


det norske folk/vi/staten har altså tapt 60 millioner kroner. Om vi velger å tro mer på Pareto enn på UBS.

60 millioner kroner.

Det norske folk skyter til sammenligning 250 millioner kroner opp i røyk hver nyttårssaft.

Men hvorfor tror da enkelte at det norske folk og staten har tapt 600 millioner?

Og hvorfor dette snakket om fire og fem milliarder?

Det er 24.000 ansatte i Aker Solutions.

Jeg river meg i håret over at Høyre-politikere betegner dette som politisk korrupsjon. Det er grove påstander om kriminelle handlinger. Høyre var imot at staten gikk inn i Aker Solutions og det er greit nok, men nå brukes våre arbeidsplasser som en ideologisk kamparena, sier Teigland.


blog comments powered by Disqus