torsdag 14. mai 2009

Ny hundretallsmillionerflause i Oslo Kommune. I dag: IKT

Overskridelser i hundremillionersklassen er ikke nytt i Høyre- og Frp-kommunen Oslo. Utstillingsvinduet for blå politikk der anbud, konkurranseutsetting og "profesjonalisering" har vært honnørord har fått enda et svin på skogen.

Og nei, det er her ikke snakk om de hundrevis av millionene som er rotet bort på nytt billettsystem for kollektivtrafikken i byen. Og heller ikke de 280 millionene i overskridelser for Holmenkollanlegget.

Men la oss først spole tilbake to og et halvt år. Høres dette kjent ut:

Oslo kommune skal først og fremst levere tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv. Ved å samle IKT-kontraktene våre og konkurranseutsette dem frigjør vi 50 millioner hvert år til viktigere tjenester, sier André Støylen, byråd for finans og utvikling.


...og enda mer:

Oppgavene som nå legges ut i markedet har delvis vært utført av kommunens egne ansatte og delvis av flere eksterne leverandører. Mange av disse mister nå jobben, eller blir omplassert. I dag er det 400 ansatte som jobber med IT-drift i Oslo kommune, og mange har fryktet at IKT-organiseringen kan få stygge konsekvenser for kommunens IT-ansatte.


Ok. Vi hopper fram halvannet år. Hvordan så Frps og Høyres effektiviseringsprosjekt ut 10.mai 2008? Jo:

IT-oppvask i hovedstaden. Oslo kommune må punge ut med 269 milioner ekstra for sin IT-omlegging. Nå blir det oppvask om rot og kaos. Da kommunen signerte rammeavtalene med tre leverandører høsten 2006, var det ikke grenser for hvor mye budsjettet skulle vinne på en sentralisering av IT-diften. I løpet av 2007 og frem til april i år har derimot kostnadene økt med 269 millioner kroner. Nå har man inntil videre gitt opp ideen om økonomisk effekt av omleggingen.


269 millioner - over fire ganger mer enn det Røkke etter blårusspressens mening har snytt det norske folk for - hadde, fram til da, gått rett i toalettskålen. 269 millioner i minus i stedet for 50 millioner i pluss.

Og det var for ett år siden.Men hva er stoda i 2009?

Mars:

Full IKT-stopp i Oslo. IKT-prosjektet i Oslo kommune har gått i stå som følge av pengekrangel med EDB. (...). EDB varslet heving av kontrakten 26. januar og gjorde alvor av ”truslene” 16. februar. Da sto kommunen formelt uten leverandør til jobben. Reglene for offentlige anskaffelser krever da at oppdraget lyses ut på nytt. Nå har sentraliseringsarbeidet stått stille siden midten av desember i fjor, og det vil ikke komme i gang før ny leverandør er på plass og i gang. Det kan bety stopp i opp til åtte måneder.


...men summen, da Frp og Høyre. Hva er ekstraregninga på innsparingstiltaket nå blitt? Vel, det ser det ikke ut som at man er i stand til eller ønsker å si noe om:

Det er klart at EDBs leveransestopp gir utfordringer for kostnadsbildet i IKT-prosjektet i Oslo kommune, sier avdelingsdirektør Tor Fjellstad ved IT-avdelingen i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Han sier ikke noe om hvor store ekstrakostnader som påløper.Javel. Det har blitt et ukjent antall hundre millioner dyrere enn antatt - og man har brent av denne summen på usannsynlig korte to og et halvt år. Men brukerne - Oslo Kommunes ansatte - de må da vel være fornøyde. De har vel fått en flunkende ny maskinpark der de kan utføre sin jobb raskere og mer effektivt enn før? Og sånn sett kan man vel ha spart inn noen millioner?

Vi skriver 10.mai 2009:

Tregere med ny data. I Oslo tar det nesten én time å logge seg på nettverket. Økte kostnader, lavere produktivitet og mer stress er gevinstene av IKT-prosjektet i Oslo. Oslo har sentralisert IT-driften, men nettverksproblemer, treg support og mangelfull organisering skaper frustrasjon og 4,5 millioner kroner i økte kostnader i stedet for økonomisk gevinst i den bydelen som har deltatt lengst i prosjektet.


Hilsen privatiserings-, effektiviserings- og profesjonaliserings-ideologene i partiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Noen hundre millioner kroner i ekstraregning, en del færre (kommunalt) ansatte og svært misfornøyde brukere og ansatte som melder fra om redusert effektivitet og en arbeidsdag full av frustrasjon:

Tålmodighet: Når ansatte skal logge seg på nettverket, kan det hende at de må vente til neste dag før de kommer inn, og da kan viktige filer ha gått tapt.


blog comments powered by Disqus