onsdag 6. mai 2009

Frp-Ulf Erik, Opera, Oslo-slakt og EU-priser

Frp-politiker Ulf Erik Knudsen hadde lovt å spise tøflene sine hvis han tok feil om operaens byggekostnader. I går spiste han tøflene direkte på TV.

I Tripadvisors store reiseundersøkelse kommer Oslo på topp 10 kun én gang: Kåringen av de dyreste byene. Blant annet får Norges hovedstad delt tiendeplass, likt med Moskva og Amsterdam, for byen med verst arkitektur.

Enda en storpris til Operaen. Snøhettas operabygg er vinneren av EUs pris for samtidsarkitektur, Mies van der Rohe-prisen. – Bygningen kan sees på som en katalysator for all energien i byen, uttaler juryleder Francis Rambert. Den norske Opera & Ballett er den første nordiske bygningen som har blitt tildelt prisen. EU-kommisjonens jury vurderte 340 europeiske prosjekter
Ulf Erik Knudsen, april 2008: Nå skal jeg ikke påstå at det kun er rike fruer på Oslos vestkant som går i opera. Men at det i stor grad dreier seg om folk som er godt stilt, og ofte del av det man kan kalle kultureliten, er det neppe tvil om. De burde betale vesentlig mer av billetten selv! Et slikt subsidienivå er intet mindre enn galskap.
11.06.2002: På bakgrunn av de store kostnadsoverskridelser som man i dag bare kan ane omfanget av, anser forslagsstillerne det som uansvarlig å fortsette prosjekteringen og utbyggingen av en opera i Bjørvika. (...). Fremskrittspartiet gikk under behandling av Innst. S. nr. 213 (1998-1999) inn for å skrinlegge alle planer om et statlig finansiert operahus, og står fremdeles ved dette. Forslagsstillerne mener at det flertall som går inn for å bruke statlige midler til å bygge opera bør ta med ovennevnte aspekter i sin vurdering av ressursutnyttelsen.
Ulf Erik Knudsen, april 2008: Slik sett er nok operapublikummet den gruppe av norske kulturbrukere som får størst statlige subsidier pr hode. Spørsmålet vi må stille oss om det er denne gruppe som er mest "trengende" mht kultursubsidier.
Ulf Erik Knudsen, 12.7.2008: - Nei, jeg kan ikke fordra opera. Jeg har vært på én forestilling, da gikk jeg i pausen. Det finnes Frp-politikere som liker opera, men det er ikke dermed sagt at vi skal bruke penger på det. – Hva er elitekultur? – Jeg kan ikke definere det. Men når man ser den, så vet man hva det er.
blog comments powered by Disqus